Leserbrev

Å få passet sitt påskrevet

Torbjørn Rødstøl.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Før jul så jeg at passet mitt snart gikk ut, og måtte fornyes. Forrige gang jeg fikk fornyet passet var det fort gjort på lensmannskontoret på Åndalsnes. Nå er det nye tider og ny regjering, og pass må fornyes i Molde. Det var visstnok ikke sikkert nok med passutsteding på lensmannskontoret lenger.

Jeg bestilte time og tok turen til Molde. Der traff jeg hyggelig betjening og oppdraget ble kjapt ordnet. Prisen var heller ikke så avskrekkende 450 kr.

Selvsagt måtte jeg kjøre 20 mil, ta ferge fram og tilbake og betale for parkering, så prisen på passet fordoblet seg nok, og vel så det.

Med Jon Georg Dahle sin innstilling til ferger og fergefylker så blir nok ikke fergeturen billigere, og det var bra jeg fikk gjort det da jeg gjorde. Man er nok ikke helt enig med seg selv der i departementet, om det er behov for disse klimavennlige fergene eller ikke.

Med denne passturen min som bakteppe, var det litt interessant da jeg leste følgende i VG i november:

«Slik skal Erna Solberg stanse Sps distriktsbølge. Statsminister Erna Solberg (H) legger i dag frem en teknologisk fremtidsplan for Norge – som treffer midt i Senterparti-land. Nå skal passkontor, leger og veivesenet komme dit folk bor.

– Vi legger frem en rekke tiltak som gjør at offentlige tjenester i større grad skal gis der folk bor, uten at vi trenger å ha kontor alle steder, sier statsminister Erna Solberg.»

I dette intervjuet med VG lister hun opp noen av planene:

«Mobile passkontor

Statsministeren sier at politidirektoratet har fått i oppdrag å etablere en mobil løsning i områder med lang reisevei. I følge Solberg er det et mål at løsningen skal lanseres neste år.

– Hvordan skal det konkret skje?

– Mobile enheter skal reise rundt. Pass er noe man vanligvis planlegger å bytte, slik at du kan melde behov for pass når den mobile enheten er i nærheten av deg om eksempelvis tre måneder.

– Hvor vil dette komme?

– Vi skal nå vurdere forslaget, men eksempelvis i Gudbrandsdalen, hvor det har vært en del kritikk om at man må til Lillehammer for å skaffe seg pass. En slik enhet vil kunne kjøre oppover Gudbrandsdalen og tilby tjenestene der.»

Da får vi kanskje snart besøk av et mobilt passkontor i en campingvogn. Den kan jo parkere utenfor lensmannskontoret, det var jo der vi fikk pass før. Vi var jo så heldige i den såkalte ”Nærpolitireformen” her i Rauma, at vi fikk beholde lensmannskontoret. Så heldig var ikke de rundt 120 andre kommunene som mistet sitt lensmannskontor.

Men siden lensmannskontoret ikke var sikkert nok, må nok campingvogna følges av en Nokas bil eller to. Men vi finner vel parkering til dem også, det er jo gratis parkering på Åndalsnes.

Men om regjeringa legger ned 120 lensmannskontor så er jo ikke det all verden. Mange vil nok synes det er verre med de 227 kommunale skatteoppkrever kontorene som skal overføres til staten, og sentraliseres fra 1. juni. Det er litt synd siden den kommunale skatteoppkrevingen er dokumentert å være mer effektiv enn den statlige, og har en større nærhet til brukerne.

Vi får imidlertid se positivt på dette også. Rauma blir tross alt ikke rammet med mer enn to årsverk av de 1279 årsverkene som skal bort fra distriktsnorge. Selvsagt er det nok litt kjedelig for regjeringen at mange av de 310 ordførerne som har skrevet under et opprop mot denne sentraliseringen, er ordførere fra regjeringspartiene. Det er ikke nok med at statsministeren må slite med interne krangler i regjeringen, nå skal også ordførerne være negative.

Grunnen til denne negativiteten kan være at ordførerne hekter seg opp i at det danske samfunnet har fått inn 68 mrd mindre i skatt siden de statliggjorde skatteinnkrevingen i 2005. Det går sikkert mye bedre her i landet. Det er nok verdt et forsøk her også.

Jeg ser imidlertid ikke bort fra at det kan komme en campingvogn med skatteoppkrevere også til Åndalsnes. Statsministeren sier nemlig i intervjuet med VG:

«Vi fremmer dette fordi vi ønsker å gi et tilbud der folk bor.»

Verden går fremover!