Leserbrev

Kommentarer og spørsmål til svar fra RVGS

"Når en ikke lærer av historien, så gjentar historien seg, og det er det som nå skjer ved Rauma VG skole."

"Om det er elever som ikke ønsker karakter så er det vel bare å la være å skrive tallkarakteren på besvarelsen til de det gjelder så kan alle bli fornøyd," mener Andreas Vartdal.  Foto: Evy Kavli

Leserbrev

Når en ikke lærer av historien, så gjentar historien seg, og det er det som nå skjer ved Rauma VG skole.

I artikkelen jeg henviste til fra 2018 stod det at rektor hadde innsett at prosessen hadde vært for dårlig og at elevene burde fått være med før en besluttet å ta bort karakterer på prøver og innleveringer og kun gi terminkarakterer. Ble det tatt noen lærdom av forrige forsøk, eller blir dette en blåkopi av 2018/2019?

Leserbrev:

Karakterfri videregående skole finnes ikke!

"Hensikten med vurdering er nemlig at den skal bidra til læring."


Rektor henviser til opplæringslovens absolutte minimumkrav og poengterer at det gjør det de er pålagt, men det gir meg ikke noe svar på hva skolen mente med artikkelen i fjor med overskrifta «karakterer tilbake i alle fag» Hvorfor får da ikke årets 1.åringer underveis-karakterer av alle lærere? Så vidt jeg har forstått så får 2. og 3. klasse +yrkesfag karakterer underveis nå, men de som begynte på studiespesialiserende i høst får det ikke i alle fag. Det er da nærliggende å tro at etter at elevene protestere i fjor så la dere ballen død til neste skoleår for så å prøve igjen, eller har dere rådført dere med elevene i år?

Ut fra måten rektor skriver kan en få inntrykk av at det er umulig å kombinere tilbakemeldinger med karakterer, men dere kan jo f.eks. gi tilbakemeldingene først for så å gi karakteren noen dager senere. Dette er jo en praksis som flere av deres lærere gjør og som elevene har ytret ønske om å få i alle fag.

Videre blir det skrevet at på studiespesialiserende går fagene over tre år og at kun 3. års karakterer er tellende. Kan det være mulig at Eva Leergaard ikke vet at det faktisk er 5 avsluttende fag etter 1. året og at disse blir stående på vitnemålet eller utelates dette med hensikt? Er riktig nok et unntak i matematikk for de som velger realfag, så 4 til 5 avsluttende fag blir helt eksakt.


Som pedagog bør en ta i betraktning hva som er best for eleven, og når da elever signaliserer sterkt både via elevråd og som enkeltelever at de blir stresset og umotiverte av ikke å få karakterer så bør vel de også bli hørt?

Om det er elever som ikke ønsker karakter så er det vel bare å la være å skrive tallkarakteren på besvarelsen til de det gjelder så kan alle bli fornøyd.

Når både elever og foreldre er skeptisk til at karakterer mellom terminkarakterene blir borte så er det vel en fare for at enkelte elever skifter skole, og at de som går 10.klasse i år kommer til å ta en ekstra runde med seg selv på hvor de vil gå på VG skole. Er dette noe skolen reflekterer over?

Om jeg skal være litt retorisk så tenk deg en fotballkamp hvor målene er tatt bort og at en etter kampen bare får tilbakemelding om hvor bra skuddene hadde vært, for ingen kan vite med sikkerhet om de traff der målet skulle ha stått, eller hvor mange ville blitt god i friidrett hvis en ikke fikk ta tiden på løpene. Hva tror dere trigger en idrettsutøver og hvorfor skal det være så forskjellig fra en elev?

Er det andre videregående skoler i M&R som har gått over til kun å gi vurderinger mellom terminkarakterer eller er det bare i Rauma det er slik?

Til slutt vil jeg påpeke at hverken jeg eller noen av de jeg har snakket med betviler lærerne sin kunnskap eller formidlingsevne, men mange ønsker og trodde de ville få karakterer underveis i hvert semester og det er det dette handler om.