Leserbrev

Godt nytt år, Rauma!

"Alt arbeid vi kan gjøre for å forebygge i stedet for å reparere, er det beste arbeidet vi kan gjøre"

Rauma SV tror 2020 blir året med både Pride-arrangement og regnbueflagg i kommunen.  Foto: Privat

Leserbrev

Vi vil ønske alle i Rauma et riktig godt nytt år og tiår! Samtidig vil vi takke hjertelig for 2019, og for tilliten og det tydelige mandatet som svært mange av velgerne ga oss ved valget.

De andre politiske partiene vil vi takke for svært godt politisk samarbeid, og de ansatte i kommunen fortjener stor takk for sitt arbeid for å sikre oss gode tjenester i 2019. At lakseelvene endelig er friskmeldte og at Veslemannen til slutt raste, kan vi også takke fjoråret for.

Framover handler om å skape et fellesskap som tar vare på alle, på en måte vi ikke klarer hver for oss, og om å kunne overlate et litt bedre Rauma til de som kommer etter oss.

Det nærmer seg tre måneder siden vi overtok det politiske ansvaret, og det har vært en intens tid hvor vi også har lagt det første budsjettet for perioden. Utgangspunktet har vært en alvorlig økonomisk situasjon, med tydelig beskjed fra rådmannen om å kutte 28 millioner i drifta. Det har ført til lite handlingsrom og tøffe prioriteringer, og vi kan være glade for at vi blant annet gikk til valg på moderasjon og vedlikehold, sterke fellesskap og gode prosesser.

Sammen med samarbeidspartiene har vi blitt enige om budsjettet og økonomiplanen. Nødvendig oppgradering skolen i Måndalen og Leiktun i Isfjorden skal gjøres. Vi skal unngå havari av svømmehall, og vi setter av litt til driftsfond. Det blir ingen store utskeielser, men vi forsøker også å bidra inn i mange viktige små og store prosjekter og viktig frivillighet.

Tapet av innbyggere på Vågstranda og de store låneopptakene i forrige periode, sammen med regjeringas kutt i eiendomsskatten, tillater ikke all verden. Vi forsøker likevel å vri ressursbruken ved å kutte i vikarbyråbruk og øke grunnbemanninga i helse- og omsorg. I første omgang på ei avdeling, men vi håper og tror det det blir bra for både ansatte, innbyggere og regnskapet at det blir flere på vakt.

Endelig skal også de som mottar sosialhjelp og sliter aller mest med økonomien få beholde barnetrygda. Både dette, og at vi har satt av penger til gratis halleie til alle opp til 16 år i hele kommunen, bidrar forhåpentligvis til at flere får delta, og at færre havner utenfor på grunn av økonomi. Vi er stolte av å kunne levere på slike viktige valgløfter etter så kort tid, men gleder oss til å innfri på flere områder.

Alt arbeid vi kan gjøre for å forebygge i stedet for å reparere, er det beste arbeidet vi kan gjøre, enten det gjelder barnevern, psykisk helse eller noen av kommunens mange andre viktige tjenesteområder. At kommunens kjerneverdier skal være samarbeidsvillig, ekte og raus har vært bestemt i mange år, og må stadig fylles med innhold. 2020 blir nok året med Pride-arrangement og regnbueflagg i kommunen, og kanskje også likekjønnede ekteskapsinngåelser? Ingen skal måtte flytte fra kommunen fordi man er skeiv. Åpenhet, likeverd og toleranse skal vi bli enda bedre på, på mange områder.

Vi bor i en kommune med fantastiske forutsetninger, og er svært heldige som har et allsidig og bredt næringsliv. I tillegg er det mye lokalt eierskap, og sterk vilje til å skape verdier og bidra til lokalsamfunnet. Vi vil være gode tilretteleggere og skape forutsigbarhet.

Sammen eier innbyggerne Rauma Energi, som utvikler infrastruktur og leverer både forsyningssikkerhet og penger til fellesskapet. Det må vi forvalte og ta vare på klokest mulig. At nye Verma kraftverk ble tatt i bruk i 2019, sørger for enda bedre grunnlag framover. Infrastrukturen er viktig for et godt og desentralisert samfunn, og våre muligheter til å produsere mer der naturressursene finnes.

Det blir spennende å se om vi lykkes med satsing på bygda for å få folkevekst. Rimelige tomter på Åfarnes, tilrettelegging for boliger, bygging av ny skole og barnehage i Måndalen. I kombinasjon med næringssatsing håper vi at mange ser hvor fint vi har det, og velger å etablere seg hos oss.

Noe av det viktige i året som kommer blir kampene for å få på plass pengene til vedtatte planer for E-136, og å få godstoget på Raumabanen i gang igjen. Selv om B-ferja på Åfarnes - Sølsnes er berga for 2020, kreves det mye godt arbeid på tvers på alle disse områdene for å lykkes. Her er det ikke politisk uenighet - her er det bare å forene kreftene.

Demokratiet og gode prosesser er viktig for tillit. Av og til blir vi ikke enige i politikken. Av og til taper også SV i saker som betyr mye for oss, men skal klare fint å jobbe for de flertallsvedtakene som blir gjort.

Et viktig punkt i SVs program, var arbeidet med å få på plass ei ny og ambisiøs klima-, miljø- og næringsplan. Et viktig bidrag til å få ned utslipp, og å sikre et rent og godt Rauma for framtida. Et viktig fellesprosjekt for absolutt hele Rauma.

2019 ble et historisk år for oss. Aldri før har SV hatt en ordfører i fylket, og aldri før har det vært en kvinnelig ordfører i Rauma. For et parti som er opptatt av likestilling og like muligheter, har året vært veldig viktig.

Det viktigste ligger likevel foran oss. Hva vi sammen med andre parti, ansatte i kommunen, lokalt næringsliv, frivillighet og innbyggere gjør for å utvikle et raumasamfunn som er godt for de mange på lang sikt, er et stort ansvar og ei oppgave vi gleder oss til å fortsette med i lag. Vi skal forsøke å ta godt vare på den tilliten vi har fått, og ønsker igjen alle hjertelig til lykke med det nye året!