Leserbrev:

Karakterfri videregående skole finnes ikke!

"Hensikten med vurdering er nemlig at den skal bidra til læring."

Rektor Eva Leergaard svarer Andreas Vartdal.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Svar på leserbrev skrevet av Andreas Vartdal, publisert digitalt 1. juledag 2019.

Opplæringsloven sier nemlig at elevene skal ha karakterer en gang hvert halvår, i januar (halvårsvurdering) og juni (sluttvurdering). Utover det er det ikke noe krav i loven om at elevene skal ha tallkarakterer. (Forskrift til Opplæringsloven §3-4, samt Rundskriv udir-05-2016, endret 30.08.2018.)

Mange tenker kanskje at det må være et tall (1-6) bak alt elevene gjør av oppgaver, innleveringer, gruppearbeid, prøver osv. Men slik er det ikke! Hensikten med vurdering er nemlig at den skal bidra til læring. Elevene skal lære mer og få vite konkret hva de må arbeide mer med. Et tall forteller ikke hverken hva eleven kan, eller hva i fagstoffet som må fokuseres mer på.

Elevene skal få god opplæring, der læreren hele tiden veileder og støtter elevene. En lærer er ingen dommer, som i alle vurderingssituasjoner alltid «avsier dom» med et tall.

Studiespesialisering har fag som går over 3 år, men kun karakteren på 3. året teller for inntak til høyere utdanning. Likevel må elevene arbeide jevnt og godt alle årene, slik at det legges et godt grunnlag til kravene i læreplanen på Vg3. For å sammenligne med høyskoler og universitet, som ST (studiespesialiserende) forbereder til, er det slik at studentene ikke vet hvordan de ligger an før de får resultatet på eksamen. Gode arbeidsmetoder, samt lære for å kunne bruke kunnskapen, ikke bare pugge og gjengi, vil være særlig viktig for kommende studenter.

Skolen vår bruker to system der foresatte kan følge med på alle vurderinger og tilbakemeldinger som eleven får fra den enkelte lærer. Skolearena og Itslearning. Lærerne hos oss gir nesten alltid en tilbakemelding til eleven, slik at eleven vet hva som videre skal til. På Itslearning, får ikke foresatte tilgang. Der må de sammen med sin ungdom logge seg inn, slik at de kan lese hva lærer har kommentert. Det er forøvrig alltid mulig å ta kontakt direkte med skolen, et godt samarbeid med foresatte vil vi gjerne ha, selv om elevene våre nærmer seg myndighetsalder.

Rauma vgs har lærere som er kompetente og dyktige. Som øverste leder ved skolen, har jeg full tillit til alle skolens lærere. De er absolutt i stand til å vurdere elevene våre, både med og uten karakterer!