Leserbrev

Synspunkt på karakterfri videregående skole

- Jeg mener det er langt over streken å presse igjennom dette bare måneder etter at det sist ble nedstemt etter omfattende protester fra elevene, skriver Andreas Vartdal.  Foto: Evy Kavli

Leserbrev

13. desember 2018 sto det følgende å lese i ÅA: Gjeninnfører karakterer i alle fag på RVS.

Hadde skolen tilføyd det faktum at de allerede til høsten igjen ville snik-innføre samme diffuse læresystem hvor elevene må tippe seg frem til hvor godt de har gjort det, så kjenner jeg flere som hadde søkt seg til Molde for å begynne på videregående skole.

Elever og foreldre som er skeptisk til denne eksperimenteringen med Rauma-ungdommen møter veggen når de ber om mer info fra skolen.

Jeg har drevet litt med min egen lille forskning, eller det blir mer synsing på et høyt plan. Jeg har diskutert dette ved mange anledninger og med mange forskjellige lærere på de fleste trinn både her og andre plasser, og min konklusjon er at det er stor uenighet i de akademiske kretser vedrørende karakterer. Jeg mener det er langt over streken å presse igjennom dette bare måneder etter at det sist ble nedstemt etter omfattende protester fra elevene.

Jeg ba selv om å få se forskningsrapporten som det ble henvist til da vi ytret oss skeptisk til systemet tidlig i høst. Etter hvert fikk jeg tilsendt noen linker som ikke kunne åpnes i tillegg til noen uttalelser fra enkeltindivid som mente dette var helt topp. Siden jeg ikke var fornøyd med svarene og mangelen av en faktisk forskningsrapport begynte jeg å søke på nettet selv. Jeg fant riktignok noen artikler som støttet karakterfri skole, men felles for alt jeg fant var at forskningen hadde blitt utført på barn fra 3. til 10.trinn.

Men for all del: mulig det er riktig å sløyfe karakterer. La alle krav komme på en gang i stedet for at en får venne seg til de gradvis, for krava kommer det er det ikke tvil om.

Mulig jeg tar feil vedr. karakterer, men en ting er sikkert: årets 1. klassinger søkte på RVS i den tro at det ble karakterer og tilbakemeldinger på lik linje med det de var vant til fra ungdomsskolen. Elevene regnet med at dette var innført på nytt i alle fag, for det stod klart og tydelig i overskrifta til artikkelen et par måneder før søknadsfristen på skolen gikk ut. Er det i det hele tatt lov å selge ei vare og levere noe helt annet?

Jeg tviler ikke på at det kan være bra for barn å slippe karakterjag, men hallo!!! Nå snakker vi om videregående skole, ungdom i en alder som for to generasjoner siden hadde måttet jobbet og brødfø seg selv. Elever som i neste omgang skal søke alt fra lærlingkontrakt til universitet. Uansett hva de velger så vil de bli møtt med krav, ofte knallharde krav. Møter ikke lærlingen til riktig tid på jobb så vil han etter hvert miste kontrakten, og studenten vil miste studieplassen om han ikke gjør seg fortjent til den. «Life is hard, get used to it» var det vel en realist som sa en gang.

Når en har begynt på videregående skole har forhåpentligvis mange gjort seg opp en formening om hva de vil bli og hva som kreves for å kunne bli akkurat det. Jeg mener at om noen har satt seg et mål som ikke er forenelig med evner eller motivasjon for å komme dit så vil det være best for alle parter om dette blir avklart tidligst mulig slik at de heller kan pense over på et studieløp som er realistisk.

Hvor lenge skal f.eks. en elev drømme om å bli sykepleier før noen forteller vedkommende at yrket krever 100% nøyaktighet i matematikk, men at eleven kanskje ikke er helt der?

Om vår gutt kommer i vinter og sier at han ønsker å bytte skole så må jeg si jeg forstår han godt og kommer til å støtte han i hans valg selv om jeg er fullt klar over at allmennfag på RVS for øyeblikket er på et eksistensminimum og trenger hver elev de kan beholde. Nå synes jeg skolen må gå i seg selv og spørre elevene om de er villig til være forsøkskaniner de tre neste årene, for dette er i mine øyne eksperimentering med andres fremtid.

Ved å ikke gi karakterer underveis, må altså lærerne i enda større grad være detaljorienterte. Elevene har krav på å få tilbakemeldinger som inneholder mer enn «middels måloppnåelse» for hva er jo middels måloppnåelse? Jo, det kan faktisk være karakterer helt fra 3- til 4+. Jeg har enda til gode å se en tilbakemelding som har nok kjøtt på bena til at vår sønn kan si hvor han ligger an i faget. Skaper ikke dette også unødig stress? Jeg kjøper heller ikke argumentasjonen om at faglig svake elever har bedre utbytte av karakterfrie fag. Jeg har jo selv gått gymnas med et heller lavt karaktersnitt, og ser ikke at det hadde vært til noen stor hjelp om jeg ikke ble bevisstgjort på at hvis jeg vil bruke karakterene til noe så må jeg faktisk jobbe mye hardere siden kunnskapen ikke kom så lett til meg.

Jeg ber om at Rauma VGS gir en offentlig uttalelse vedr. det faktum at flere lærere ved deres skole fortsatt ikke forholder seg til hva som ble bestemt av ledelsen. Det blir snakket i gangene og det snakkes blant foreldre og elever i fritiden. Er dette heldig?