Leserbrev

Vi tar et stort skritt fremover i Rauma

Per Johnny Voldseth.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Rauma kommunestyre vedtok ei fornya gondolplan på over 50 år, 14.11.2019.

Det skal bygges gondol fra et allerede godt opprustet sentrum til fjellet Aksla. Det viser seg at ei fornying av sentrum var et godt tiltak som nå er med på en videutvikling av området omkring jernbanestasjonen.

Gondolen er vedtatt mot fem stemmer

...og med applaus fra galleriet.


Mange har vært, og er fortsatt urolige for veivalget. Noe som jeg har stor respekt for. Alle må selvsagt få komme frem med sine synspunkter og ha ei meining om saka. Spesielt med tanke på for stor fremdrift, inkludering fra alle hold og tekniske spørsmål.

Ut i fra det som foreligger av tilbakemeldinger fra andre etater, er alle merknader kvittert ut. Saken ble også grundig behandlet i plan og forvaltning 31.10.2019. Med 6 stemmer for og 2 imot. Det betyr at det var opp til kommunestyret og vurdere saken på et godt grunnlag.

Etter fire timer avklaringer i kommunestyret stemte 22 for planen, med noen tilføyelser. Mens 5 stemte imot.

Samfunnsmessig ser jeg på saken som svært gunstig for alle i våre innbyggere. Rauma kommune trenger god fremdrift med tanke på utvikling og inntekter til ei bunnskrapt kommunekasse. Neste møte i kommunestyret handler om budsjett. Der en i blant annet skal diskutere store veivalg innenfor skolestruktur. En offensiv kommune innenfor næring er positive elementer å ta med seg i den debatten.

Barn og unge ikkje inkludert i gondoldebatt:

– Ingen har snakka med oss

Regjeringa seier at barn og unge er viktig i utviklinga av framtidas kommunar, og at kommunane har ansvar for å invitere dei med i planprosessar. Det har ikkje skjedd med gondolarbeidet.


Næringsutvikling i vår kommune vil alltid være en inntektskilde som alle av oss vil nyte godt av. Arbeidsplasser, der nye og godt etablerte blitt værende hos oss. Familier søker til slike steder der en kan ha noe å leve av og samtidig nyte ei god fritid. Vi har det meste, men vi kan bli enda bedre.

Reiselivssjef Torunn Dyrkorn i Visit Nordvest sier at hun gleder seg over tiltaket. Hun mener gondolen kan gi en stoppeffekt, med ulike ringvirkninger.

Gleder seg over å få gondol som nytt reiselivsprodukt

Reiselivssjef Torunn Dyrkorn i Visit Nordvest gleder seg over torsdagens gondolvedtak i kommunestyret.


Håper vi alle evner å se det positive i at eksterne aktører vil investere stort i vår region. Det i seg selv er spesielt.

Jeg gleder meg til fortsettelsen.