Leserbrev

Fem påstander og svar i gondolsaken

Oddbjørn Vassli.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

1. Vi vil ikke ha Gondol – kommunestyret bør si nei

Det er Rauma kommune gjennom vedtatt arealplan for Åndalsnes og sin reiselivsstrategi som ønsker gondol. Romsdalen AS er et privat selskap som har tatt tak i denne muligheten for å realisere gondolen på et kommersielt grunnlag - uten at det koster kommunen ei krone.

Folk flest kan fritt være for eller imot gondol. Men når kommunestyret nå skal behandle reguleringsplanen så er de et myndighetsorgan etter plan- og bygningsloven. Rauma kommune har tidligere vedtatt overordna kommunedelplan hvor gondol til Nesaksla er inntegna, kommunen har akseptert oppstartsvarsel for og satt krav til reguleringsplanen, reguleringsplanen ble i juni enstemmig lagt ut til offentlig ettersyn av planutvalget. Og planutvalget vedtok altså 31. oktober med 6 mot 2 stemmer å anbefale kommunestyret å godkjenne planen.

Fortsatt har kommunestyret sikkert handlingsrom til å forkaste planen, med da må de følge prinsippene for god forvaltningsskikk som bla. er: Ikke ta utenforliggende hensyn, ikke drive usaklig forskjellsbehandling og ikke gjøre vilkårlige eller urimelige avgjørelser. Vi har i tillit til Rauma kommune sine vedtak brukt kr. 5-6 millioner på å utvikle prosjektet. Rauma kommune kan ikke sette seg i en posisjon hvor man ikke kan stoles på, og å sette seg i ansvar ved å si at dette vil vi ikke likevel. Og vi snakker altså om en reguleringsplan som nå sendes kommunestyret uten en eneste innsigelse fra andre myndigheter verken til dokumentasjon eller løsningene.

2. Gondolen ødelegger for Romsdalseggen og fratar oss mulighet til å bli Nasjonal turiststi

Vi mener motsatt - at gondolen bidrar til å forsterke Romsdalseggen som opplevelsesprodukt. Mange flere får anledning til å gå hele eller deler av Romsdalseggen ved å benytte gondolen for å komme seg opp og/eller ned fra fjellet. Det er bare i Norge vi er så puritanske at en vi fortsatt mener en gondol opp/ned fra fjellet ødelegger fjellopplevelsen.

Søknaden om Romsdalseggen som nasjonal turiststi ligger til behandling i Miljødirektoratet. I møte med direktoratet så sent som oktober ble det ikke gitt noen signaler om at en gondol opp til Aksla ekskluderte Romsdalseggen som nasjonal turiststi. Dessuten – i årets statsbudsjett endres retningslinjene slik at det ikke bare er autoriserte stier som framover kan søke om tilskudd for tilrettelegging fra denne begrensede tilskuddsordningen, samt at det årlige tilskuddsbeløpet synes å være kommet ned til 300.000 kroner.

3. Gondolen baserer seg på mer forurensende cruise

Forretningsplanen for gondolen baserer seg på at en fjerdedel av de 110.000 gjestene som skal bruke gondolen, kommer fra cruise. Disse vel 25.000 cruisegjestene er allerede her på Åndalsnes hvert år.

Cruisenæringen er i endring mot mindre utslipp og økt verdiskaping på land. Nye retningslinjer for utslipp og større makt til lokale myndigheter til å styre cruisetrafikken er like om hjørnet. Cruiseskip bare på sommeren vil suppleres av mindre ekspedisjonscruise hele året. Framtidas turister vil i stor grad fortsette å besøke Vestlandet via sjøvegen, men på nye måter og premisser.

Gondolen er ikke avhengig av mer cruise, det er andre tilbud som turisttog på Raumabanen som er mer avhengig av volum fra cruise. Men Åndalsnes som cruisehavn gjør noe veldig dumt hvis vi melder oss inn hos de som ønsker å avvikle cruise på Vestlandet i stedet for å spille en aktiv rolle i å utvikle en bærekraftig cruisevirksomhet både i forhold til utslipp og verdiskaping på land hvor lokale myndigheter selv kan bestemme tålegrensen for cruise i forhold til eget lokalsamfunn.

4. Gondolen bidrar ikke til økt verdiskaping i reiselivet

Denne påstanden gir ikke mening, på noen måte. Romsdalen AS jobber med en rekke prosjekter som vil gjøre reiseliv til en viktigere næring i Rauma og skape flere arbeidsplasser. Vi er i gang med økt hotellkapasitet og turisttog på Raumabanen. Vi er i oppstarten med utvikling av fjordcruise på Romsdalsfjorden, opplevelsesturisme og forsterket produktutvikling, markedsføring og salg. De fleste av disse satsingene er langsiktige og krever dels store investeringer. Gondolen er tiltaket som vil skape en positiv kontantstrøm i Romsdalen AS som gjør at de andre innsatsområdene også lar seg realisere. Reiselivsutvikling er normal forretningsutvikling hvor kostnader og inntekter skal balansere positivt.

Gondolen er en bedrift som med restaurantvirksomhet på Fjellstasjonen vil omsette for nærmere 50 mill. kroner og gi et 20-talls nye arbeidsplasser. Gondolen alene vil bli – så langt – den største reiselivsbedriften i Rauma når den kommer i drift. Det er ikke rart om eksterne investorer og reiselivsaktører synes gondoldebatten har vært litt underlig her lokalt. Helt til Lars Wenaas kom på banen og satte skapet på plass!

Det står ikke 300 mill. på en konto som kan brukes til hva som helst i Rauma. Longship har garantert for 140 mill. i egenkapital for å realisere Romsdalsgondolen som det første av flere reiselivsprosjekter. Kommer ikke gondolen, så kommer ikke resten heller – verken i regi av Romsdalen AS eller Longship.

5. Alle har jo gondol – dette er ikke spektakulært nok – bygg heller til et annet fjell

Gondolen har aldri fra vår side vært markedsført som et unikt og innovativt tiltak. En gondol er ikke noe mål eller attraksjon i seg selv, men et helt vanlig infrastrukturtiltak som gjør opplevelsen av fjella våre og den flotte naturen mer tilgjengelig for folk flest, og ikke minst turistene. Det er fjella, årstidene og naturen som gjør Romsdalen unikt som reisemål, ikke en gondol.

Vi får innspill om at gondolen heller bør gå til Nordre Trolltind, Blånebba, Setnesfjellet eller over Isfjorden til Strandafjellet. Lykke til dere som mener det – både med å få godkjent en arealplan for en slik gondol og lage en forretningsplan som tenner mulige investorer.

I et bærekraftperspektiv mener vi det er et poeng at man slipper å kjøre alle gondolpassasjerer med buss først, slik man må på de fleste andre steder.

Romsdalen AS mener det unike med Romsdalsgondolen er nettopp at den går fra et kollektivknutepunkt og bysentrum opp til det nærmeste byfjellet. Et fjellområde som fra før har et godt stinett, Via Ferrata, Romsdalstrappa, Rampestreken – og aller mest en fantastisk 360 graders utsikt til alt som Romsdalen kan by på fra Store Vengtind i øst til havgapet i vest. Med denne plasseringen kan Romsdalsgondolen også bli en vitamininnsprøyting til utvikling av Åndalsnes som Norges opplevde Tindehovedstad.