Leserbrev

Gondol Aksla – Ringvirkninger

"Jeg mener at dersom gondolen blir bygget vil man etter hvert se at den vil skape mye glede og entusiasme for stordelen av lokalbefolkningen og tilreisende i tillegg til at den vil gi store utviklingsmuligheter for reiselivet."

Lars Wenaas.  Foto: Evy Kavli

Leserbrev

Motstanderne av gondolen har markert seg sterkt i media og det må man ha respekt for.  Det er imidlertid viktig for politikerne å ta stilling til om motforestillingene er reelle problemstillinger eller utrykk for særinteresser fra et lite mindretall, som mener at Rauma Kommune klarer seg godt uten at man bygger en gondol og at kommunen ikke er avhengig av denne for å skape økt aktivitet innenfor reiselivet.

Det er godt kjent at Rauma kommune vil møte store utfordringer i fremtiden med en aldrende befolkning og for lav skatteinngang i forhold til de oppgaver kommunen skal løse.

For å motvirke denne negative trenden trenger kommunen mange nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter og man trenger nyetableringer.

Reiselivsbransjen er den bransjen som har naturgitte muligheter for å skape nye arbeidsplasser i Rauma gjennom etablering av nye bedrifter og utvidelse av eksisterende.

Det har vært mange mindre nyetableringer i reiselivsbransjen de siste årene og det er positivt, men man mangler en «motor» for å utvikle reiselivet videre for å skape ytterligere arbeidsplasser som gjør at Rauma kan være et levedyktig samfunn også i framtida.

Gondolen vil være et viktig infrastrukturtiltak på samme måte som Trollstigen – Horgheimseidet og Turisttoget er i dag.

Jeg trodde egentlig ikke det var mulig å finne investor til denne store investeringen, men heldigvis virker det som mine spådommer er gjort til skamme.

Det er ikke enkelt å få en ekstern investor til Rauma for å investere nærmere kr 300 millioner til et infrastrukturprosjekt som ikke er uten økonomisk risiko, og som de fleste reiselivsbedrifter vil ha glede av.  Dette skjer uten at kommunen trenger å bruke en krone.     

Man trenger en slik investor for å kunne skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser.

Denne investoren må man ta godt vare på og han bør ønskes velkommen. 

De som er negativ til denne store investeringen bør i fremtiden ikke klage over manglende verdiskapning, og en kommune som ikke er i stand til å ta vare på sine primæroppgaver på en god måte.

Det har vært hevdet at gondolen kan ødelegge for Romsdalseggen, men tvert imot tror jeg at de vil utfylle hverandre på en utmerket måte og gjøre at enda flere vil gå denne flotte turen.  Det er sikkert mange som kan tenke seg å gå eggen, men ønsker å avslutte turen på Aksla og kjøre gondol ned til Åndalsnes. Brukerne får en valgmulighet som jeg tror vil vise seg å ikke være uvesentlig.

Dersom man skal ha en gondol på et fjell i Rauma er Aksla den ideelle lokalisering med start i sentrum av Åndalsnes ved tindesenteret. Alle andre fjell ville være vesentlig mer problematisk.

Vil også gjerne ta med den muligheten dette vil gi til alle de som av ulike grunner ikke er i stand til å gå Romsdalseggen eller komme seg på Aksla.  Mange av disse har et stort behov og også lyst til å komme seg på et fjell med flott utsikt hvor det kan legges til rette for korte gåturer eller turer med rullestol med tilpasning til forskjellige behov.

Jeg mener at dersom gondolen blir bygget vil man etter hvert se at den vil skape mye glede og entusiasme for stordelen av lokalbefolkningen og tilreisende i tillegg til at den vil gi store utviklingsmuligheter for reiselivet. Jeg håper og tror de aller fleste vil mene at det vil være en fremtidsrettet god avgjørelse dersom kommunestyret gir tillatelse til bygging av gondolen.