Leserbrev

Hvor tar E136 veien?

"Flere av oss setter nå sin lit til at vår nye ordfører Yvonne Wold bruker sin innflytelse i fylket."

Svein Kroken.  Foto: Stig Bruksås

Leserbrev

Noen uker før kommunevalget, kom de første signaler fra fylkespolitiker Frank Sve, at selskapet Nye Veier AS, skulle se på hele E136 strekningen fra Ålesund til Dombås.

Mine første tanker når jeg leste dette, var, nå går det enda mere tid, med utredinger og planer, før en utbedring av øvre partier av E136 Romsdalen blir gjennomført.

Dessverre ser det ut til at jeg får rett, til tross for at krabbefelt Rødstøl/Stuguflåten og ny vei Marstein/Monge/Flatmark er inn på gjeldene NTP, «klarer» regjeringen ikke å finne oppstartmidler på budsjettet for 2020. Dette til tross for utallige delegasjoner fra regjeringspartiene har latt seg avbilde og uttale seg i positive ordlag.

Mandag 07. oktober kom Romsdals Budstikke med «nyheten» over 3 sider, «Veg gjennom Trollveggen» - Ny veier AS vil korte ned E136 med over ei mil.

Det statlige selskapet Nye Veier AS har tatt frem gamle planer om ny vei fra Trollveggen gjennom 3 tunneler til Måndalen, innslaget til tunnelen skal være i et av de meste rasfarlige områder i Romsdalen.

Prislappen er «anslått» til  17 milliarder – Nye Veier AS vil bruke 17 milliarder av storsamfunnets midler, for at stadige travlere bilister, skal kunne spare 20 minutter på strekningen.

Det at veiplanen berører sårbar og vernet natur, ser ikke ut til hefte ved Nye Veiers planer.

Jeg savner mere engasjement fra ledene personer og politikere i Rauma kommune, for E136 Romsdalen.

E136 Romsdalen som innfallsporten til vår fylke, er viktigere for Åndalsnes/Rauma enn alle andre prosjekter, som dominerer debatten i dagens Rauma.

Skal vi nå, når klimakrisen og det grønne skiftet skyller innover oss, godta at storsamfunnet skal bruke 17 milliarder, for å legge Åndalsnes og Rauma brakk?

I følge tidligere leder i Statenes Vegvesen Svein Solbjørn bommer Nye Veier grovt på trafikktallene som de baserer anslagene sin på. En betydelig større andel kjøretøy forsetter til Åndalsnes og videre FV 64 til Molde og Nordmøre, enn det Nye Veier legger til grunn.

For Åndalsnes og Rauma som handelssted og turiststed, er forslaget helt ødeleggende. Åndalsnes og Rauma har basert mye av detaljhandelen på gjennomgangstrafikken. Skulle den forsvinne, vil det få alvorlig konsekvenser både for butikker, arbeidsplasser, bosetting og for utviklingen av Åndalsnes og Rauma skriver ÅA i sin leder torsdag 10. oktober.

Ordfører Yvonne Wold utaler i RB «Dette kan bli dramatisk» - «kan få enorme konsekvenser for Rauma, dersom forslaget blir gjennomført». «Åndalsnes blir en blindtarm

Før ordføreren kommenterer enkelheter rundt forslaget fra Nye Veier AS, understreker hun at hun har forventinger til at regjeringen stiller opp med å utbedre dagens E136.

«Jeg forventer at regjeringen hadde fulgt opp allerede vedtatte prosjekt i NTP(Norsk Transportplan) med nok penger. Da ville vi få bort flaskehalsene og få ned reisetiden. Dette gjelder Hjelvik tunnelen, Veblungsnes, utbedring av Marstein/Monge/Flatmark og krabbefelt fra Rødstøl til Stuguflåten.»

Dessverre ordfører, det kom ingen oppstartmidler i budsjettet for 2020 for E136 Romsdalen.

Ordføreren forsetter: «når jeg tar et rask overblikk over forslaget til Nye Veier AS, er det innlysende at de bare har sett på å få den raskeste vei fra punkt A til punkt B, uten tanke på distriktsutvikling og samfunnsutvikling.»

Ordfører Yvonne Wold, vi som er glad i Rauma, har store problem med å forstå at vi skal kunne godta at storsamfunnet bruker 17 milliarder for å radere ut det Rauma som er vokst frem.

Det at Nye Veier AS i det hele tatt omgår Øran på Åndalsnes som transportknutepunkt med kai, jernbane E136 og FV 64, viser at de ikke vekter klimamål og fremtidas behov for redusert utslipp, i planlegginga.

Det at planen nå er presentert offentlig, vil allerede nå kunne påvirke utviklingen av Raumasamfunnet i negativ rettning.

Jeg klar over at normalen fra første gang et veiprosjekt er presentert går det 25 til 30 år før gravemaskiner er i gang. Jeg minner om at første gang dette prosjektet ble utredet, var i 1989, i forbindelse med raset  ved Innholmen.

Flere av oss setter nå sin lit til at vår nye ordfører Yvonne Wold bruker sin innflytelse i fylket, til å skrote Nye Veier AS sin plan, før den får rotfeste blant sentrale politikere.