Leserbrev

Det er nok nå, grensen er nådd

Til våre folkevalgte.

Måndalen skole har i dag både barne- og ungdomsskole. Rådmannen har igjen foreslått å flytte ungdomsskoleelevene til Åndalsnes.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

I årevis har vi kjempet en kamp for å få beholde U-skolen vår, mye har vært sagt og skrevet om saken de siste årene. Slitasjen på folket i Måndalen er stor, nesten like stor som slitasjen på selve skolebygget.

La oss få ro, la oss få arbeidsro! La oss få bruke energien på å være trenere for barna våre, følge de på korps øving, kjøre de til Åndalsnes på kino, til Skorgedalen på ski eller til Isfjorden for å gå på skøyter. La oss få være foreldre som kan fokusere på det som betyr noe, barna våre. La oss få slippe å bruke nye år på det som synes som en håpløs kamp og en evig runddans. Det er nok nå, grensen er nådd!

Vis oss at dere tar oss på alvor. Vis oss at et vedtak er gyldig og ikke bare til et nytt vedtak blir gjort. Vis oss at vi gjorde rett i å stole på dere. Vis oss at dere er tilliten verdig. Vis oss att valgløfter betyr noe og ikke bare er noe som blir brukt for å komme i posisjon. Vis oss at dere ha tro på samfunnsplanen i Rauma kommune og vis oss at dere har tro på Måndalen!

Vi ønsker ikke å være stallfyll og reserver, vi ønsker å være en del av laget. En flytting av U-skolen vil være starten på et nedrykk i seriesystemet for Måndalen som tettsted. Kanskje ikke om et år eller to, men på sikt så vil det smuldre opp.

Høringsutkastet Ny Måndalen skole: vi foreldre kjenner oss ikke igjen i argumentasjon som blir brukt i dette dokumentet og stiller oss undrende til store deler av teksten. Er dette basert på fakta eller er det personlig synsing? Vi opplever at det er kompetente lærere, godt sosialt miljø og gode resultater her i Måndalen. Vi setter spørsmålstegn til sakligheten i utkastet når man bruker argument av denne typen: «skulle det komme en endring av busstidene for trafikken forbi Innfjorden til Åndalsnes, så kan mange elever i Innfjorden velge ÅUS. Elevgrunnlaget for Måndalen Ungdomsskole vil da kunne halveres på et blunk» Istedenfor å synse rundt busstider så oppfordrer vi til å bruke de verktøyene dere har for å skape forutsigbarhet, oppheve fritt skolevalg.

Det kjennes som at det letes med lys og lykter for å finne argumenter for å flytte U-trinnet, det kan se ut som at det har gått prestisje i saken for enkelte.

Konsekvensene av å flytte U-trinnet til Åndalsnes vil slik vi ser det være svært negativ for Måndalen og Rauma kommune!

La oss få ro og ikke minst gi dere selv arbeidsro.

Vi ønsker dere lykke til med jobben dere har i vente.