Leserbrev

Noen har antyda at RRH rakner, og skal det bare skje?

  Foto: Stein Siem

Leserbrev

Romsdal Reiseliv og Handel opplever vanskelige og til dels turbulente tider. Mange endringer, overføringer av oppgaver til Tindesenteret, mindre inntekter, færre ansatte, konflikter, usikkerhet om framtida, mangelfull kommunikasjon, – kort sagt mange forhold som har skapt usikkerhet, sprik og også utmeldinger fra laget.

Inntil for noen måneder siden opplevde mange at RRH i hovedsak var blitt ei slags salgsbedrift, der mye av tida til daglig leder gikk til å sørge for at flest mulig cruisebåter la til kai på Åndalsnes, slik at passasjerer kjøpte billetter til rundturer og togturer, og forhåpentligvis la igjen penger på diverse handel. Dette var jo i og for seg greit nok, men bare et fåtall av medlemmene hadde utbytte av dette. Salg av billetter til Romsdalseggen-bussene var også ei svært viktig inntektskilde, men den funksjonen blei plutselig, uten debatt, overtatt av Tindesenteret. Kommunen, som tidligere overførte et beløp til drifta av RRH, slutta med det for ei tid siden, og nok ei inntektskilde forsvant. Med trangere økonomi blei det færre ansatte og mye kortere åpningstid på skyss-stasjonen. Kontakten mellom dem på kontoret og de ulike medlemsbedriftene blei også minimal. Mange har også følt seg forbigått, oversett, – ja, følt at det har vært forskjellsbehandling av medlemmer.

Noen har antyda at dette laget rakner, og skal det bare skje? Hvis vi fortsatt vil ha et lag, hvor går da veien videre?

Mange, trolig de fleste av oss som er medlemmer, mener at vi trenger et reiselivslag, men vi skjønner at det må tuftes på et annet vis enn før. Vi trenger et lag som er en kanal til samarbeid mellom medlemmer, som også kan støtte hverandre når det trengs, som anbefaler hverandre og i størst mulig grad kjenner hverandres tilbud. Vi må gå sammen om å «utdanne» oss til gode verter/vertinner – til det beste for egne bedrifter, men også til det beste for kundene våre så vel som for kommunen.

Vi vil satse på å skape en interesseorganisasjon som synliggjør bedriftene og medlemmene, gjennom sosiale medier og medier ellers. Rauma kommune er i vekst mht reiselivsmuligheter, og vi trenger et nettverk som kan være et godt redskap og vertskap for de tilreisende, og som kan skape og opprettholde arbeidsplasser, som gir inntekt for mange – også for kommunen.

Siden vi vil satse på å være en interesseorganisasjon (uten store salgsinntekter som tidligere), håper vi å kunne få økonomisk støtte til en koordinator pluss til brosjyrer og kontorutgifter. Dermed kan medlemskontingenten, som mange har opplevd som svært stor, heller bli satt ned. På den måten ser vi en stor mulighet for at alle som driver i denne geskjeften, kan se det som både nyttig, viktig og trivelig å være medlemmer, – at de rett og slett ikke kan la være!

Vi håper på en ny start – med til dels blanke ark og mange flotte fargestifter til...