Leserbrev

Bruk stemmeretten!

Les programmene til alle parti, tenk lokalpolitikk og bruk stemmeretten!

Inger Helen Rødal.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Ved forrige valg holdt en av tre velgere seg hjemme ved kommunevalget. Forhåpentligvis blir det bedre denne gangen.

Din stemme teller, og det er ikke tilfeldig hvem du stemmer på. Ulike parti har ulike partiprogram, ulike personligheter, ulike fremgangsmåte og ulike prioriteringer.  Listene er lange og saker skal prioriteres. Alt kan ikke komme i første rekke. 

Jeg tror politikere må vise seg, delta i folkemøter og arrangement rundt om i kommunen og lytte til innspill fra folk. Det vil alltid være noen uenigheter i saker som kommer opp. Vi har et felles ansvar for å respektere hverandre og opprettholde en saklig diskusjon.  Vi må kunne se fremover, ikke hva som er gjort og sitter fast i argumentasjon på hva som ble gjort feil.

Vi har nå et behov for å gjennomføre investeringer på Sørsida. Skole og barnehage er helt nødvendig for barns oppvekst og tilhørighet.

Sørsida vil etter 1. januar 2021 bestå av Innfjorden og Måndalen. Rauma gjorde ikke nok for å beholde Vågstranda. Men jeg håper og tror vi kan beholde et godt forhold, selv etter at Vågstranda er blitt en del av Vestnes kommune.  Jeg mener vi må legge til rette for at Vågstrandingene også i framtida skal kunne bruke idrettsanlegg, barnehager og skoler i Rauma. Om bom mellom Måndalen og Vågstranda blir fjernet før tiden, vil det ha positiv innvirkning for oss på Sørsida.

 Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet for første gang. Vi vil kjempe for mer samhold mellom bygd og by. Jeg er en bygdepatriot og motstander av sentralisering. Det som har vekket engasjementet mitt er barnehage- og skoledebatten i Måndalen, men jeg vil jobbe til beste for hele Rauma.

Vi vil ha vekst i bygdene. Da må vi også har tilbud til innflyttere. Vi trenger skole, barnehage og arbeidsplasser. Framtida for Måndalen skole vil være helt sentral. For min del er ikke ungdomsskole på Åndalsnes et naturlig valg. Jeg tror den beste løsninga for Sørsida er fortsatt ungdomsskole i Måndalen.

Politiker eller ei, jeg håper alle representantene i kommende periode vil jobbe godt sammen til det beste for Raumas innbyggere. Vi må se på Rauma som en helhet.  Jobbe mot felles mål om å skape vekst i hele kommunen.

Min oppfordring: Les programmene til alle parti, tenk lokalpolitikk og bruk stemmeretten!

Ønsker alle et godt valg!