Leserbrev

Senterpartiet og valgsamarbeid

"Vi ønsker derfor å gjøre det tindrende klart at Senterpartiet står på det som er sagt"

Torbjørn Rødstøl.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Vi registrerer at enkelte drar i tvil Senterpartiets vilje til å samarbeide om  konstitueringen etter valget. Det kan i enkelte debattforum med diverse innfallsvinkler ha blitt skrevet formuleringer som gir grobunn for dette.

Vi ønsker derfor å gjøre det tindrende klart at Senterpartiet står på det som er sagt mellom de partiene som ønsker et skifte i politisk retning i Rauma.

Senterpartiet er klar til å sette seg til forhandlingsbordet så snart det måtte bli klart at disse samarbeidspartiene har et flertall i kommunestyret.

Med et flertall til disse partiene er vi overbevist om at vi også kommer til en felles enighet om konstitueringen.