Leserbrev

Ja til arbeidsplasser. Derfor: Nei til gondol

Stein P Aasheim. 

Leserbrev

Tirsdag var det valgdebatt på kulturhuset i Rauma. Partilederne fikk spørsmålet «Hvorfor trenger vi en gondolbane?». Fordi vi trenger arbeidsplasser, var det gjennomgående svaret. Det vitner om manglende evne til å se det store bildet.

Ja, vi trenger arbeidsplasser. Derfor er svaret nei til gondol.

I februar i år ga kommunestyret i Rauma sin tilslutning til «Besøksstrategi i Romsdalseggen». Med en investering på 25 mill. (en tidel av gondolen) vil Romsdalseggen om fire år generere 150.000 tilreisende (30 prosent mer enn gondolen) og 43 arbeidsplasser (nesten ti ganger så mange som gondolen).

Alle de 150.000 Romsdalsegg-turistene befinner seg i den enden av reiselivsskalaen som legger igjen mest penger. Alle de 110.000 gondol-turistene befinner seg i den enden av skalaen som legger igjen minst penger. Det må minimum fem gondolturister til, sannsynligvis langt flere, for å få samme verdiskapning som én «egg-turist».

En tredel (50.000) av romsdalegg-turistene er beregnet å gå hele turen over eggen. De kommer med 100 % sikkerhet til å overnatte minst én natt. Sannsynligvis to – både i forkant og etterkant av turen. (Spør Aak Hotell, Romsdal Lodge, Villa Vengetind, Grand Hotell …)

En firedel (25.000) av gondolturistene er beregnet å være cruise-reisende. De kommer med 100 % sikkerhet ikke til å overnatte. Det er heller ikke nødvendig for de resterende gondolbesøkende å overnatte. Bortsett fra gondolbilletten, legger de heller ikke igjen mer penger enn de ellers ville ha gjort (Menon: «… de ville hatt utgifter til servering i regionen uansett, slik at vi ikke regner noe av deres konsum som virkning av gondolen.») Realismen bak fantasitallet 25.000 cruisegjester kan man for øvrig lure på. Tindesenteret budsjetterte med 6.000. De har ennå ikke vært oppi 1000 betalende cruisebesøkende.

Dette er tall som resten av Reiselivs-Norge bare kan drømme om. Rauma har en historisk mulighet til å realisere det som adm.dir. Kristian B. Jørgensen i Fjord Norge pekte på da han besøkte oss for et år siden: «Alt ligger til rette for Åndalsnes som «The Adventure Capitol of Scandinavia». «Aktivitetsturismen tar helt av. Det er den som er framtida.» Han var skeptisk til Raumas enkle resonnement om at det som funker i Loen, det må funke også her.

«Gondolen er et verdifullt supplement», hører vi. Nei, den er faktisk ikke det. Det er ingen tall som dokumenterer det! Tvert imot. Hvis vi vil ha arbeidsplasser og verdiskaping, da viser alle tall og alle utviklingstrender at Romsdalsgondolen er et formidabelt skritt i feil retning.