Leserbrev

Høyre har hatt ansvar for bygdene??

"Ingen ting av det som her er nevnt, har ordføreren tatt initiativ til å skape"

Gudrun Herje Langseth (Sp).  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Nå tar Høyre og Lars Olav Hustad æren for uteområdet på skolen på Åfarnes, som for det meste stod ferdig i 2012 – har ikke hørt på større «sprøyt», om jeg skal bruke ordførerens egne ord!

Det var FAU ved Åfarnes skole i 2008, som etter mange år med frustrasjon og venting, tok spaden i egne hender, for å få skikk på uteområdet ved Åfarnes skole. Uteområdet stod slik det gjorde da skolen var ny i 1972. I tillegg til at det var blitt en del ødeleggelser av området etter renovering/sammenslåing av småskolene på nordsida i 2003. FAU ved Åfarnes skole, sammen med foreldre, jobbet iherdig med dette i flere år! Det startet med å få bygget en ballbinge i 2008. Den ble finansiert med spillemidler kr 200.000,-, mva refusjon kr 117.000,- og resten innsamlede penger i regi av FAU. Til sammen kr 567.000. Ballbingen ble åpnet 11.09.2009 – for akkurat 10 år siden!

Etter ballbingen stod flere prosjekt for tur for FAU – resterende uteområde var mildt sagt begredelig! Her bevilget formannskapet 1 million høsten 2009, etter påtrykk og mye mas fra FAU. Med penger på plass, startet det videre arbeidet.

Det skulle ta tid, og mange møter for FAU før dette ble ferdig, men til skolestart i 2011 var fase 1 ferdig.

Så var det å starte på fase 2 – resten av fremsiden, parkering og tilkomst til skole og barnehage – dette stod ferdig i september 2012.

Og dette vil Hustad og Høyre ta æren for nå!? Noe som egentlig var ferdig FØR han ble ordfører!

Kan ordføreren da svare meg på hva som har skjedd de siste årene, som han kan ta æren for? Jeg har sjekket litt, og fått til svar, at det er forvitring, som har skjedd de siste årene. Planer om apejungel og opparbeiding av resten av uteområdet bak skolen er det fortsatt ikke bevilget midler til...

Så var det boligtomter på Åfarnes. Det hadde det vel heller ikke blitt mye av, om ikke vi andre folkevalgte hadde tatt fatt i saken. Jeg fikk med meg Alf Roger Antonsen (den gang representant for Høyre), og fikk til et åpent møte på Åfarnes oktober 2012, «Tomteutvikling på Åfarnes og i omegn», var tema. Rauma kommune hadde orientering i møtet om hvilke planer de hadde (liggende i en skuff...) Men her skulle det også gå mange år, og mye mas, før det ble en realitet, planene ble ikke jobbet med av administrasjonen (forrige rådmann kan bekrefte at undertegnede var stadig frempå og etterlyste fremgang her) – så jeg er ikke så sikker på om Høyre og Hustad skal ta æren for dette heller. Hustad og Høyre har vært med å bevilge penger ja, men det har alle de andre partiene gjort også! Men hvor er kjøperne? Jo, de er skremt vekk pga usikkerheten rundt skolen på Åfarnes, som sittende posisjon har skapt. Og det har ikke akkurat blitt billigere å ta ferge til og fra Åfarnes, etter at ordføreren la på prisen der, for å «få en to-fergeløsning på plass», som hadde måttet komme uansett på grunn av trafikkavviklingen.

Utbygging av Åfarnes stadion – hvem skal ha æren for den?? Jo, lederne i Langfjorden fotballklubb – den hadde ikke blitt en realitet uten dugnadsånden på Nordsida. Synes ikke det er greit at Hustad og Høyre skal ta æren for den heller! Senterpartiet stemt også for denne pengebevilgningen, ilag med andre partier.

Ingen ting av det som her er nevnt, har ordføreren tatt initiativ til å skape!! Men æren vil han ta, stjele den fra de frivillige kreftene på bygdene!!

Hva med Vågstranda, som ordføreren har kastet på bålet? Kunstisbane i Isfjorden? Ja, takket være ildsjeler i Isfjorden, og ikke bare Høyre i kommunestyret!... jeg kunne ha fortsatt, men avslutter her...