Leserbrev

Svar igjen til Olav Huseby

"Jeg har veldig god samvittighet for Senterpartiets kamp for bygdene"

Magnhild Vik.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Jeg vet ikke hvem du er eller hvor i Norge du holder til, men regner med at du har tilknytning til Rauma på en eller annen måte. Jeg har svart på de fleste utspillene i ditt siste innlegg tidligere, men du sier at du har hørt lite fra Senterpartiet de siste fire årene. En grunn kan jo være at jeg ikke er fulltidspolitiker og mediemann - som Lars Olav Hustad. Jeg er ikke fylkesleder i et stort parti og mediemann som Per Vidar Kjølmoen. Jeg er heller ikke frikjøpt til å drive valgkamp på heltid som Yvonne Wold. Jeg jobber fulltid med helt andre ting enn politikk, og det blir brukt kvelder og netter til dette arbeidet. Men spørsmålene dine gir meg da muligheten til å fortelle deg litt om hva vi har gjort!


Du sier at bygdekampene er det Ap som har tatt. Vel -

  • Per Vidar Kjølmoen la inn et felles forslag fra Ap, Sp, SV og KRF, med hovedbudskap nesten ordrett fra min interpellasjon fra 14.03.17: Å opprettholde Vågstranda skole til Måndalen var ferdig bygd. Dette vedtaket står enda.
  • Du kan få høre historien om helsehuset og kjøkken - Vi hadde fått tilbud om støtte fra Wenaasgruppen, men ordføreren fremforhandlet en avtale han ikke ville stemme for selv en gang - så jeg dro til Lars Wenaas og la fram et forslag til avtale som han ville gå for. Han sa til og med at ”får du resten med på dette skal du få 6 millioner til”! Jeg gikk til rådmann Vassli, som avlyste avtalen med fylkeskommunen om distriktstannklinikk slik at vi fikk plass til kjøkken i helsehuset, og til ordføreren, som sa ok, vi går for din avtale men da legger vi det fram som et fellesforslag. For meg er sak viktigere enn hvem som får navnet sitt under forslaget, så det var greit for meg. Men jeg, ordføreren og Lars Wenaas vet hva som skjedde rundt gaven på 41 millioner fra Wenaasgruppen til Rauma kommune. Vi har kjøkken i helsehuset og koker og serverer som bare det! :-)
  • Jeg kan fortelle om plassering av Måndalen barnehage på eksisterende tomt - Et forslag fra meg og Senterpartiet fikk 15 stemmer for å bygge ny barnehage på tomta ved idrettsplassen! ”Rauma kommune vedtek å bygge barnehage ved eksisterande lokasjon i Måndalen. Samtidig vert det starta ein reguleringsprosess i området slik at bygging kan starte når prosjektering er ferdig. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre kjøp av tomteareal”. Det var forslaget fra oss. Vi var meget fornøyde, og det var også foreldrene i Måndalen.
  •  Jeg kan opplyse deg om at Vågstrendingene kan slippe å reise ut av bygda for å stemme - mitt forslag om å tilby forhåndsstemming på Vågstranda den 4. sept ble vedtatt i valgstyret. :-) 
  • Jeg foreslo også å bruke pengene vi fikk tilbake fra Eksportveien til tiltak for beboere på Vågstranda. Dette fikk bare min stemme i formannskapet og falt. Jeg foreslo derfor å bruke de samme pengene på igangsetting av skoleprosjektet i Måndalen, men dette falt også.

Så - jeg har veldig god samvittighet for Senterpartiets kamp for bygdene denne perioden.

I valgkampen har jeg vært mest opptatt av å vente på valgresultatet - og ut fra det fordele verv og posisjoner. Siden ordførervervet er det fremste vervet i kommunen så tror jeg nok alle er opptatt av det. Hvis det er mer du lurer på om Senterpartiet i Rauma eller mitt engasjement er det bare å ta kontakt!