Gi din stemme til mer samarbeid og samhold

Eirik Jenssen (til venstre), Janne Søvik og Per Vidar Kjølmoen.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Så langt i valgkampen har sakene druknet i personfokus og gondolsak. Da får velgerne en tung jobb med å orientere seg.

Det er vel en trend at personfokuset blir sterkere og sterkere ved valg. Toppkandidatenes personlige ambisjoner fremheves, mens sakene forsvinner i bakgrunnen. Vi har foreløpig snakket lite om vår ordførerkandidat. Vi har frontet programmet vårt. Nå er det på tide å gjøre begge deler.

Jeg er overbevist om at Arbeiderpartiet har den beste ordførerkandidaten i Rauma. Per Vidar Kjølmoen har stått hardt på for Rauma i kommunestyret i inneværende periode. Han har vært en sterk, aktiv og konstruktiv stemme. Flere ganger har Per Vidar klart å få flertall for viktige forslag i kommunestyret, selv om Arbeiderpartiet sitter i opposisjon. Det skjedde blant annet da vi fikk til skolekompromisset om Vågstranda, og med vedtaket om bygging av både ny skole og ny barnehage i Måndalen.

Per Vidar har reist rundt i hele kommunen og liker å snakke med folk for å få best mulig innsikt. Alltid lyttende. Når sakene har blitt vanskelige, har han tatt initiativ til møter så folk kan få si meninga si. Da vi laget program, ledet han samråd fra nord til sør, med innbyggere, lag og foreninger, ansatte og enkeltpersoner. Og da HV11 var truet av nedleggelse, brukte han alle kontakter i eget parti. Det førte til at leiren ble reddet da Ap fant sammen med Regjeringa i forsvarsforliket.

Per Vidar liker ikke å fremheve seg selv, men vil helst bygge lag. Han er god til å bygge broer og være en inkluderende leder, selv når konfliktene har vært harde. Det er nok derfor han har klart å bli gjenvalgt som leder i Møre og Romsdal Ap tre ganger i en tid der sykehusstriden har vært på sitt hardeste. Det har han klart som representant fra Romsdal.

Men det avgjørende er ikke de personlige egenskapene til Per Vidar, men hva han og Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre med makta om det blir valgseier.

Vi i Arbeiderpartiet deler en visjon om et Rauma der vi bygger ned konflikter og bygger opp både by og bygd. Vi tror det er mulig å bygge en kommune der alle deler snakker godt om hverandre, og der vi løfter i flokk for å oppnå felles mål. Samarbeid og samhold er det Rauma trenger mer av.

Vi tror på et Rauma der alle unge skal få en god oppvekst og alle eldre skal ha en verdig eldreomsorg, uansett hvem du er og hvor mye penger du har.

Og vi tror på et Rauma der det ikke er noen få som bestemmer, men der alle får være med å bygge et sterkere, grønnere og mer framtidsretta samfunn.

Det er dette vi tror på. Det er dette vi vil, og det er dette vi har brukt tid på å snakke om i valgkampen. Og vi tror Per Vidar har det som skal til for å gjøre disse visjonene til en realitet.

Hvis du er enig med oss, håper jeg du stemmer på Arbeiderpartiet 9. september.