Leserbrev

Høyres evigvarende gondol-garanti

"Spørsmålet om Romsdalsgondolen har ikke lenger med fornuft å gjøre"

Stein P. Aasheim  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Høyre er garantisten for gondolbane til Aksla, leser vi. ”Høyre var for gondol for seks år siden, derfor er vi for gondol i dag. Og vi kommer til å mene det samme til evig tid. Uansett hvor mye verden og reiselivet ellers forandrer seg. Uansett hvilke tall og analyser vi får servert. Uansett!” Det er i sannhet et konservativt parti, for ikke å si bakstreversk, som ikke evner å ta inn over seg at forutsetninger endres. Det er ikke sikkert at det som kan ha vært fornuftig for seks år siden er like smart i dag.

Spørsmålet om Romsdalsgondolen har ikke lenger med fornuft å gjøre. Det er blitt et hodeløst og uverdig kappløp for å presse gjennom en avgjørelse før folk, inkludert politikerne, innser at vi kanskje skulle ha tenkt oss om en gang til. Før det går opp for politikerne at tallgrunnlaget og analysene som gondolfeberen hviler på ikke stemmer. Nå får det bare koste hva det koste vil!

Når Høyres Øyvind Hovde (Åndalsnes Avis 29. august) tar den siste Menon-rapporten til inntekt for gondolen, så har han enten ikke lest rapporten, eller han tar sjansen på at ingen andre gjør det. Det er ikke ett eneste tall i den rapporten som kan brukes til å forsvare ideen om en gondol til Nesaksla. Derimot er det ganske mye av informasjonen og analysene som viser betydningen av opplevelsesturismen i Rauma.

Her har vi hørt i alle år, med økende intensitet det siste året, at det går så utrolig dårlig med reiselivet i Rauma. Derfor trenger vi en gondol som den nye reiselivsmotoren. Reiselivet står for bare 4% av verdiskapningen i næringslivet i Rauma, forteller ordføreren. Han tror at det er et dårlig tall: ”Vi har altså ikke vært noen stor reiselivskommune, slik mange har hevdet.” Men 4% plasserer oss helt i teten av samtlige kommuner i Romsdal og Nordmøre. I 2017 var det bare Molde, Kristiansund og Sunndal som lå foran oss.

”Vi er dårligere enn utviklingsland” har Oddvar Vassli på finurlig vis regnet seg fram til. Men ikke en gang Vassli sitt eget selskap, Romsdalen AS, tror på tallene hans. Hvordan kan det ha seg at 100 kroner er beløpet som hver turist legger igjen når dagens dystre bilde skal males ut, men når den samme turisten inngår i regnestykket for hva Rauma vil tjene på gondoltrafikken, da er beløpet hevet til kr 1400-1800 pr person? (Det siste i tråd med Innovasjon Norges tall.)

Og nå har det altså kommet en ny Menon-rapport som – igjen - konkluderer med det stikk motsatte av det som i alle år har vært hovedargumentet for gondolen, nemlig at reiselivet vårt er på ulandsnivå, og vi trenger en stor reiselivsmotor. Reiselivet i Rauma ligger ikke på sotteseng. Faktisk det stikk motsatte: Menon-tallene viser at omsetningen har mer enn doblet seg fra 2008 til 2017. Opplevelsesturismen har vokst mest av samtlige sektorer, med en femdobling de siste ti år.

Om noe, så viser tallene at vi ikke trenger noen gondol som ”motor”. Reiselivet i Rauma har siden 2008 hatt dobbelt så stor vekst som resten av Vestlandet. Vel og merke: Uten gondol. 70 prosent av omsetningsveksten i reiselivet fant sted i løpet av de siste tre årene – etter at effekten av Romsdalseggen slo til for alvor. Det vi kan trenge mer av er ”romsdalsegg-turisme”.

Hvor mange fikk med seg dette viktige (men sterkt underkommuniserte) forbeholdet i Menons forretningsplan for Romsdalsgondolen?: ”Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvilke effekter gondolbanen kan tenkes å ha på turistetterspørselen i Rauma.”

Eller denne?: “Opplevelsesbransjen vokser raskest av samtlige bransjer i reiselivsnæringen bade med hensyn til verdiskaping og ansatte.”

Eller denne?: ”Flere av Menons analyser viser at regioner som har satset tungt på aktivitets- og opplevelsesturisme også har hatt en sterkere verdiskapingsvekst over tid.”

Og for den som må ha det inn med teskje, eksempelvis Høyre: ”aktivitets- og opplevelsesturisme” er bortimot det motsatte av en gondolbane. En realisering av Romsdalsgondolen vil gjøre både reiselivet vårt og raumasamfunnet en bjørnetjeneste.

Det er helt utrolig at det ikke ringer iallfall en bitteliten bjelle i Høyre-leiren når:

*Romsdalseggen, som allerede er en reiselivsmotor står i reel fare for å bli utelatt fra Nasjonale turiststier.

* naturgledekommunen Rauma er i krangel med alle landets største friluftsorganisasjoner.

* Fylkesmannens høringsuttalelser til reguleringsplanen er det man på godt norsk kaller ”slakt”.

*det viser seg at tallene som har begrunnet Romsdalsgondolen ikke stemmer.

Høyres evigvarende gondol-garanti minner om ungene som stikker fingrene i ørene og kniper igjen øynene når noen skal snakke dem til fornuft - og skriker ”Vil ikke høre, vil ikke høre, vil ikke, vil ikke, vil ikke…”