Leserbrev

Fire nye år - eller?

"Blir det fire nye år for Hustad, eller blir det fire år med nye koster?"

- Kommunens innbyggere har gitt sine klare svar på enkelte høyst aktuelle spørsmål, skriver Helge Sannes.  Foto: Sondre Heen Brovold

Leserbrev

Blir det fire nye år for Hustad, eller blir det fire år med nye koster?  Kommunens innbyggere har gitt sine klare svar på enkelte høyst aktuelle spørsmål. Det store flertallet svarte klart og tydelig at vi ikke vil slå oss sammen med andre kommuner.  Formannen i Rauma FRP  ser ikke ut til å bry seg om et slikt råd. Han vil være sammen med  gutta i Molde.

Hva er det som kan ha skjedd på den korte tiden siden vi valgte? Vi har også blitt spurt om vi ønsker Romsdalsaksen eller Møreaksen . Et like klart svar ble avgitt for R. Til og med i Molde var de av samme mening. Altså folkets mening. Vår ordfører har heller ikke samme mening som kommunens innbyggere. Han har forlengst avgitt sitt manifest: Dere kan glemme R, M er vedtatt.

Jeg våger påstanden: Så feil kan man ta. Men Dahl og Orten er nok attraktive som medspillere. I det politiske Norge hevdes det stadig oftere at politikerne ikke er for folket, men motsatt. Hvis dette er en realitet, er vi inne i en vond sirkel. Vi må hevde at vi tror at dette er en mindre vellykket journalistisk påstand.

Vågstranda ut av Rauma: Det er ikke ofte jeg er enig med Augustsson, men ut fra det vågstrendingene føler, tyder mye på at Augustsson har mye rett i sitt syn på hvordan kommunen har behandlet bygda. Det hele startet vel for fire år siden da de ikke fikk stemme i egen bygd.

Kommunen har sikkert noen gode forklaringer, som ikke er  like godt forstått der ute. Uansett har nok misnøyen ulmet lenge. Når avgjørelsen er tatt, er det for sent å fortelle hvor trist det er å miste en så god ”venn.”

Hva så med bompenge-tunnelen? Hvor sterk innflytelse har den hatt for overgangen til Vestnes? Nå har man fått med seg selveste statsministeren i forsøket på å få fjernet bompengestasjonen. Det er nok et fornuftig stunt i en truet politisk situasjonen, men altfor sent. I den første tiden etter at vågstrand-tunnelen var ferdig ble det gjort mange tapre forsøk på fortsatt å bruke gamleveien. Sikkert en klar protestaksjon. Veivesenet skulle ha slutt på dette. Grunnen var ikke unnasniking av betaling, men gamleveien var alt for farlig å ferdes på.

Da er mitt naturlige spørsmål:  Hvilke spesielle kriterier er det da som skal til for å slippe  bompengene. Svaret har vi antagelig fått nå: En politisk hjelpeaksjon.