Leserbrev

Eiendomsskatt på bolig må avskaffes

Pensjonistpartiet i Rauma; Arne Hoem og Parley Augustson på stand.  Foto: Privat

Leserbrev

Eiendomsskatt på bolig er en byrde for de som ønsker å bo og arbeide i Rauma. Den kommer på toppen av andre avgifter og gjør at Rauma i 2019 ligger som ligger på 8.plass i skatter og avgifter i norske kommuner.

For eldre, spesielt enslige, kan den faktisk føre til at man ikke har råd til å beholde den bolig man har bodd i, gjennom et yrkesaktivt liv.

Det er rådmannens plikt å fremlegge et budsjett uten å måtte ty til eiendomsskatt på bolig for å finne inndekning. Går ikke budsjettet opp, må Rådmannen foreslå kutt/endringer i budsjettet.

På toppen av det hele er Rauma en "kraftkommune" som skulle gjøre det lettere enn i de fleste andre kommuner å få budsjettet til å gå opp. Det dreier seg om både utbytte fra Rauma Energi og salg av egen energi.

Pensjonistpartiet vil ikke stemme for et budsjett som ikke er basert på avvikling av eiendomsskatt på bolig!