Leserbrev

Gondolens betydning for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ståle Stavem. 

Leserbrev

Gondolen er ennå ikke vedtatt bygd, da den skal konsekvensutredes og kommer opp i kommunestyret 14. november d.å. Det er positivt da man får en grundig gjennomgang av prosjektet før spaden kan settes i jorda, slik at den kan stå ferdig i Juni 2021.

Det har vært heftig debatt om gondolprosjektet skal realiseres eller ikke, og det er fint da man får frem meninger fra alle samfunslag i vår kjære Rauma kommune.

Min mening er at gondolen vil få svært positiv innvirking for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg tenker først og fremst på våre eldre som vil få en etterlengtet fjelltur. Dette er mennesker som har dårlige ben og må bruke staver, rullator og kanskje rullestol. Denne gruppen har vokst opp med å gå på turer i våre nydelige fjell. Det vil være stort for denne gruppen og kunne se Rauma fra Nesaksla og kjøpe seg mat på restauranten som er tenkt bygd.

Den andre gruppen jeg tenker på er yngre mennesker som sitter i rullestol som også lengter etter å se Rauma fra Nesaksla.

Jeg har selv nedsatt funksjonsevne ved at jeg er trakostomert (d.v.s. at jeg puster gjennom hull i halsen) som fører til at jeg ikke har så god kondis lenger. Jeg er vant til å gå turer i fjellet fra min barndom og savner det å komme seg opp og kunne beskue Rauma fra Nesaksla. Jeg har vært på Rampestreken og det var en helt magisk opplevelse som jeg unner alle å kunne oppleve.

Min bror, mor, far og jeg var 8. juli i fjor på besøk i Loen der vi tok en tur med Loen Skylift, noe som var en helt fantastisk opplevelse. Da var vi turister og derfor vil det også komme turister med nedsatt funksjonsevne til Romsdalsgondolen, noe som gjør at gondolprosjektet må ha universel utforming. Det vet jeg er godt ivaretatt i planene med gondolen.

Vi må ikke bli så egoistiske at vi kun unner mennesker som er godt trent og er funksjonsfriske en fin fjellopplevelse.

Når det gjelder realisering av Romsdalsgondolen må jeg trekke frem Kåre Brøste som nå er død, men som var en iherdig forkjemper for at en gondol skulle bygges. Jeg må også få trekke frem Oddbjørn Vassli som gjør en formidabel jobb med å skape begeistring, og for at en gondol kan stå ferdig juni 2021.

Ut fra det jeg har argumentert for i dette leserinnlegg er realisering av gondol god eldreomsorg, noe jeg brenner for. Tenk å kunne ta med seg som frivillig et eldre menneske til Nesaksla det hadde vært svært givende og en stor opplevelse.