Leserbrev

Uakseptabel og ufin personlig hets

Øyvind Hovde.  Foto: Ottar Rydjord

Leserbrev

Kjære velgere og politikerkolleger.

De siste dager har vår gruppeleder blitt utsatt for svært ufin og unødvendig personlig hets via leserinnlegg og på nett, og det etter et veldig fint leserinnlegg om noe så viktig som mobbing. Dette er uakseptabelt! Alle partiene vi hadde kontakt med under årets listenominasjoner sier det samme. Det er vanskelig å få folk til å stå på liste, da er helgens oppførsel fra to rutinerte Rauma-politikere et eksempel på hvordan ting ikke skal gjøres hvis vi skal oppnå god rekruttering.

Så til den omdiskuterte saken ang E136.

Vi i Høyre er et ansvarlig styringsparti, vi vil naturligvis ta de forslag som statens vegvesen legger fram på høyeste alvor og vurdere de forskjellige alternativene opp mot hverandre, vi er et parti som har stor tiltro til Statens vegvesen og administrasjonen sine vurderinger og vil  lytte nøye  til deres anbefalinger.

Vi har ingen avtale med noen grunneiere, privatpersoner eller andre politiske parti om hvilke løsninger vi vil gå for på E 136.