Leserbrev:

Rauma trenger mer samarbeid og mer samhold

Per Vidar Kjølmoen.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

På lederplass i Åndalsnes Avis spekuleres det på om splittelsen som skjer når Vågstranda og Hjelvika forlater Rauma vil påvirke Sørsidas stemmegiving.

Det er sannsynligvis en beskjeden analyse. De tilbakemeldingene Arbeiderpartiet har fått tyder på at dette er et viktig tema i hele Rauma. Både grensejusteringssaka, og det som lå bak at deler av Sørsida valgte å forlate Rauma, er noe som opptar folk i hele kommunen.

Da Arbeiderpartiet arrangerte samråd både på Nordsida, Sørsida og i sentrum, i fjor høst, var det slående hvor samstemte folk var i ønsket om å bevare og styrke skolene sine, og ønsket om en mer ambisiøs politikk for bygdene.

Også på Nordsida vet man at elevtallet ikke kan fortsette å synke uten at skolen settes i fare – uansett hva som nå loves i glansede brosjyrer.

Og også på Åndalsnes og i Isfjorden skjønner man at det ikke er mulig å få til positiv utvikling i kommunen hvis det smuldrer opp på Nordsida og Sørsida.

Nettopp derfor er grensejusteringa, der over 400 mennesker forlater Rauma, så uheldig. Og nettopp derfor er det så viktig at vi får skapt mer samarbeid og mer samhold i åra som kommer!