Leserbrev

Gondol og mennesker med funksjonsnedsettelser

"Mennesker med nedsatte funksjoner har de samme behov for opplevelser i naturen som alle andre"

Romsdalen AS planlegger gondol på Åndalsnes, og planene er nå ute på høring.  Foto: Jensen & Skodvin Arkitekter

Leserbrev

Planforslaget og tilhørende dokument er utarbeidet. Det var et enstemmig Utvalg for plan og forvaltning, i Rauma kommune, som sendte forslaget til detaljregulering for Romsdalsgondolen ut på høring.


– Rår til å ikkje tillate bygging av gondolbane

Forum for Natur og Friluftsliv meiner Rauma må gjere eit val mellom gondol med mer og Nasjonal turiststi:

 

I Åndalsnes Avis leser vi, publisert 16 juli 2019. Fra Forum for Natur og Friluftsliv, ved koordinator Ingbjørn Bredeli, gis formuleringer som er krenkende ovenfor mennesker, med nedsatte funksjoner (funksjonshemmede), som har de samme behov for rekreasjon og opplevelser i naturen som alle andre. Et mangfold av ulike diagnoser, som deltar og er aktive der det er mulig i samfunnet. Gondolanlegg bygges alltid naturlig etter prinsipper i Universell Utforming, plan og bygningsloven. Dette er likt for konstruksjoner, basert for publikum/kunder, som bygges nytt, på ordinære områder.

Det er et godt anslag på 110.000 reisende i året, for Romsdalsgondolen, - forprosjektrapport. Mennesker med nedsatt funksjon utgjør en mindre gruppe av disse 110.000. Med andre ord, Romsdalsgondolen er ikke spesielt initiert/motivert til prosjekt spesielt for de funksjonshemmede. For å få det kommersielle i prosjektet til å bli lønnsomt, er det ikke de x antall funksjonshemmede som er analyserende faktor i dette – investor prosjektering. – Les planer og lær bedriftsøkonomi! Men funksjonshemmede og eldre er en naturlig del av livssyklusen blant oss mennesker.

I sitt høringssvar skriver Ingbjørn Bredeli:

«Det er ikkje i tvil om at etablering av gondolbane med herlegheiter i form av tilbod på Nesaksla vil gjere at folk som normalt ikkje hadde kome seg dit vil kome seg dit. Slik sett vil det gjere fjellområdet tilgjengeleg for fleire brukargruppar. Men no trur no vi at dei som ville ha best av å gå stien opp berre vil ta bana opp og så ned att og såleis ikkje nytte seg av tilbodet om å gå ned att. Og så var det dette med å bruke argumentet om å opne areal for gruppar som ikkje brukar eller kjem seg fram til området i dag (turistar, småbarnsfamiliar, eldre, funksjonshemma osv). Det blir heilt feil; vi kan ikkje lage vegar og gondolbaner på alle fjell og ofre naturen med orsaking dei som ikkje kjem seg dit i dag. Vi vågar nok den påstanden ja at det å lette tilgjengelegheiten til Nesaksla har ingenting med folkehelse å gjere.»

Her definerer Bredeli at det kun er de som er av fysiologisk og muskulær egnethet som er fokuset i sin tenkning. Og hvem er det i hans tenkning «som ville ha best av å gå stien opp»? Hvilke diagnosegrupper er det? Her burde Bredeli detaljere dette. Hva med for eksempel de som er trakeostomi-opererte, dvs en operativ opning av luftrøret som danner en ny pustevei/luftvei til lungene, og påvirker fysiologisk utholdenhet, og mange andre av sykdommer og funksjonelle dysfunksjoner. Er Bredeli medisinsk ansvarlig, til å si «og så ikkje nytte seg av tilbodet om å gå ned att»?

Sender gondol-planen ut på høring

Enstemmig i Utvalg for plan og forvaltning torsdag.


Og verre blir det. Sitat:

«I dei seinare åra har det norske samfunnet oppleve utallige redningsaksjonar av folk som har tulla seg bort i norsk natur og treng hjelp til å kome seg heim att. Å frakte mange uføre opp på Nesaksla er vel meir eit skrekkscenario for det lokale Røde Krossen/Alpine redningstenesta som vil få denne utfordringa i fanget i fritida si.»

Det er selvsagt slik at mennesker med nedsatt funksjon av ulikt slag er underlagt de samme lover/forordninger og opptrer med ansvarlighet for egne handlinger. Som gruppe vil de sannsynligvis ligge noe under gjennomsnitt for befolkningen forøvrig når det gjelder uhell og skader i rekreasjon utendørs. Har Bredeli et statistisk grunnlag for å skille ut «de uføre» og legge de inn i et «skrekkscenario» ?

Vi var mange i oppveksten som var medlem i organisasjonen Fremtiden i våre hender, og mange av oss var så samfunnsinteressert at de leste seg opp i makro /sosialøkonomi. Romsdalen AS har et samfunnsoppdrag: Bidra til utviklingen av et livskraftig samfunn gjennom økt verdiskapning i reiselivsnæringa.

Det er mange av oss med både store og mindre store funksjonsnedsettelser som lik folk flest, organisasjoner og firmaer ser helhetsansvaret for Raumasamfunnet, inkludert selskapet Romsdalen AS.

Dette meiner politikarane om gondol

Fleirtalet av dei spurde er for gondol på Åndalsnes.