Leserbrev:

- Når skal Frank Sve begynne å forholde seg til Nasjonal transportplan?

Tidligere midsundordfører Helge Orten (H) er leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. I dette innlegget svarer han på Frank Sve (Frp) sin kritikk over det Sve mener er Ortens manglende fokus på utbygginga av E136 i Romsdalen.  Foto: Anders Hagen

Leserbrev

Frank Sve må lære seg å ha flere tanker i hodet samtidig. Det går faktisk an å svare ut og skrive innlegg om noen prosjekter, samtidig som det blir jobbet for realisering av andre. Derfor er det ikke vanskelig for meg å jobbe for E136, samtidig som jeg også jobber for gjennomføringen av Møreaksen.En av mine viktigste oppgaver på Stortinget er å bidra til at Nasjonal Transportplan 2018-2029 blir gjennomført, samtidig som vi jobber med rulleringen av neste NTP.

E136 er prioritert i første periode av NTP, og Statens Vegvesen har lagt opp til oppstart i 2020/2021 i sitt handlingsprogram. Jeg forventer at planleggingen av prosjektet gjennomføres i tråd med prioriteringen av NTP. Prosjektet går altså sin gang.

Sve forsøker å fremstille det som det er en motsetning mellom gjennomføringen av E136 og Møreaksen. Det er det ikke. E136 er prioritert i første periode og prosjektene der vil være oppstartet før Møreaksen. Det er bra, for prosjektene på E136 er viktige for godstransporten og trafikksikkerheten i Romsdalen.

I motsetning til Frank Sve er jeg opptatt av å gjennomføre alle prosjektene som Høyre, Frp, Krf og Venstre ble enige om når vi behandlet NTP i Stortinget i 2017.

Sve mener tydeligvis at han kan drive omkamp på det som passer han. Det er uryddig og skaper usikkerhet. Hvilke andre prosjekter i NTP er det Frank Sve mener ikke skal gjennomføres?

Jeg forventer at Sve forholder seg til hele NTP og gjør det han kan for at prosjektene blir gjennomført, enten det er E136, Møreaksen eller alle de andre prosjektene vi er enig om.

Som leder av transport- og kommunikasjonskomiteen har jeg løpende kontakt med samferdselsministeren og regjeringen i disse spørsmålene. Gode bidrag fra Sve hadde vært fint.