Leserbrev

Senterpartiet og gondol

"Vi vil bidra til at gondolbane blir realisert, men vi må ta oss god tid til å vurdere argumentene som kommer"

Magnhild Vik.   Foto: Arnt Øyvind Siem

Leserbrev

Vi i SP har nylig vedtatt et nytt  program for den neste fireårsperioden. I løpet av våren har vi jobbet fram en liste av punkter som vi gjerne vil arbeide for hvis velgerne viser oss tillit og vi skulle komme i posisjon etter valget. Ett av punktene under avsnittet «Bo og leve i Rauma» lyder slik:

«For at flest mulig skal ha det best mulig vil vi:

  • bidra til at gondolbane til Aksla kan bli realisert»

Dette står vi fortsatt for.

Først en liten oppsummering:

Det har vært arbeidet med dette prosjektet i lang tid, og prosjektet har endret seg mye siden starten.

2001: Statusnotat om hvorfor arbeidet har stoppet opp

2009: Utredning av prosjektet

2012: Interpellasjon fra Kåre Brøste, Arbeiderpartiet: «Rauma kommunestyre vedtar at Cruisehavn   

           og gondolbanen blir satt på det administrative arbeidskartet i 2012.»

2014: I forbindelse med utarbeidelse av samfunnsplan for Rauma kommune 2014 – 2025 ble det

          utarbeidet en strategi for reiselivsutvikling i Rauma. I dette arbeidet ble det laget en masterplan

          for produktutvikling, og i den står gondolbane til Aksla med 1. prioritet.

2016: Nordveggen utarbeider et researchdokument for gondolbane ved bruk av Aniara( 14.12.16)

2017: Kraftfondet gir støtte til utarbeidelse av forretningsplan for gondolbane, Menon lager en

           rapport om økonomi, inntjening mm.

2019: Planutvalget gjør et enstemmig vedtak om å sende et forslag om detaljregulering på høring.

I samfunnsplanen som ble vedtatt 13.12. 2018 står det også:

«6. Rauma kommune vil arbeide for å samordne aktuelle reiselivsaktører og arbeide for at Rauma, Åndalsnes og Romsdal skal videreutvikles til en sterk og tydelig reiselivsdestinasjon – basert på natur- og kulturbaserte opplevelser, gode servicetilbud, godt vertskap og kvalitet i alle ledd.

7. Rauma kommune arbeider for å videreutvikle Åndalsnes som Norges tindehovedstad til et aktivt og levende sentrum som vil være utgangspunktet for de natur- og kulturbaserte opplevelsene i hele kommunen. Videreutvikling av stasjonsområdet vil være et ledd i dette arbeidet.»

Gondolbane på Åndalsnes er en sak som engasjerer, og diskusjonene går høyt i mediene. Det er bra! Slik får vi opp argumenter fra ulike vinkler om hva som er viktig å ta med seg i vurderingene videre.

Enkelte mener at prosjektet vil ødelegge. Andre sier at gondolbanen vil være positiv for Rauma. Det har laget seg tydelige fronter mellom «for» og «mot».

Vi i Senterpartiet vil bidra til at gondolbanen blir realisert – MEN som alltid mener vi at prosessen er veldig viktig å gjennomføre på en skikkelig måte! Alle som har innspill må bli hørt. Vi må ta oss god tid til å vurdere argumentene som kommer. Kanskje er ikke alle ideene like gode, kanskje skal ikke alt realiseres. Vi tror at en bane til Aksla fint kan kombineres med utvikling av Romsdalseggen videre. Og selvsagt skal byggingen gjøres på en mest mulig skånsom måte for omgivelsene,og i samarbeid med allerede eksisterende prosjekter i området.

Hvis noen vil risikere kapital på et slikt prosjekt, tror vi det er bra for Raumasamfunnet. Vi får kanskje ikke inntektene fra selve banen, men det vil generere arbeidsplasser og få ringvirkninger for andre aktører i Rauma.

Hvem som blir kundene til gondolen, gjenstår å se. Vi har allerede nesten en million mennesker som passerer gjennom kommunen vår årlig. Det er mange mennesker! Kanskje kan dette være «stoppeffekten» som gjør at flere stopper her, blir her, bruker penger her, og at det i tillegg blir en grunn til å reise til Rauma. Størstedelen av de som kjører Trollstigen har aldri vært på Åndalsnes! De kjører ned Romsdalen og tar av ved Sogge bru for så å kjøre til Valldal. ELLER de kommer motsatt vei. Vi tror at med gondolbane i nærheten vil mange flere av disse ta en tur ned til sentrum.uhn 

Vi mener at dette prosjektet kan være bra for kommunen vår, men vi vil følge prosessen nøye og se hva som blir resultatet av den før vi sier endelig ja eller nei. Dette skal ikke tvinges gjennom i full fart for enhver pris. Vi skal ta oss tid til å la demokratiet arbeide, slik at det blir best mulig for flest mulig av oss som bor og lever i Rauma.