Herr Vassli, det er ikke rart at dere blir angrepet

Geir Klepaker, leder for Miljøpartiet De Grønne i Rauma   Foto: Arnt Øyvind Siem

Leserbrev

Herr Vassli, det er ikke rart at dere blir angrepet når dere har en så fundamentalt annerledes oppfattelse av ordet bærekraftig som det går an å få. Jeg forstår dere forså vidt etter at jeg var med på oppstartsmøte i prosjektet, Rauma som bærekraftig reisemål. Det ser ut til at dere har definisjonen på bærekraftig fra Innovasjon Norge og den er nok helt på viddene sammenliknet med en gangs Normann. Innovasjon Norge krever følgende for at et reisemål skal kunne søke og få stempelet bærekraftig reisemål:

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. I merkearbeidet er reiselivsnæringen pådriver, men det er behov for samarbeid ut over reiselivsnæringen, blant annet med kommunen. Ved å kartlegge kriterier fordelt på de tre dimensjonene av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) signaliserer stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Merkeordningen er slik et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring ved remerking som skjer hvert tredje år.


Leserbrev

"Vi synes det er underlig at vi blir angrepet når vi seriøst arbeider for å utvikle vårt framtidige reiseliv i en bærekraftig retning"

"Vi synes det er underlig at vi blir angrepet når vi seriøst arbeider for å utvikle vårt framtidige reiseliv i en bærekraftig retningn om bærekraftig reiseliv"

Ordningen går altså ut på at Rauma skal kartlegge status via et sett indikatorer som må dokumentere for å kunne søke. Alle får visst bestått, hvis dokumentasjonen i søknaden er korrekt. Poenget er at status skal kartlegges og det skal vises til at vi har planer om å forbedre oss. Det er altså ikke snakk om bærekraftig turisme, for det ble påpekt at det ikke er mulig. Det finnes visst ikke bærekraftige reisemål. Men hvorfor heter da merke Bærekraftig reisemål?

Det er 15 godkjente og 21 destinasjoner som jobber med å få godkjenning. Det er litt førstemann til mølla-prinsipp. Godkjente destinasjoner bruker bærekraftig reisemål i sin markedsføring fordi de har en plan om forbedring. Er ikke dette villedende og misvisende markedsføring? På Svalbard sine nettsider kan du lese følgene: Opplev Svalbard og Longyearbyen med god samvittighet, Longyearbyen er verdens nordligste bærekraftige reisemål. Har ikke alle turister på Svalbard kommet dit med cruise eller fly? I tillegg driftes vel hele Svalbard på kullkraft… Her burde staten via Innovasjon Norge se sitt ansvar og finne et mer korrekt merkevarenavn. Det er ikke rart mange innen reiseliv har feil oppfatning av ordet bærekraftig. Det er altså snakk om et reisemål som ønsker å forbedre seg, ikke til å bli bærekraftig i ordets rette forstand. Jeg syntes at herr Vassli & Co skal sette seg inn i ordet bærekraftig før de kaster det rundt uten å helt vite hva de snakker om.

Hele ordningen minner meg litt om skoletider når verstingen i klassen ønsket toppkarakterer, han hadde jo en plan og å lese mer… 

Og Herr Vassli: Han hadde sikkert også blitt angrepet hvis han kalte seg best i klassen.