Leserbrev

Skuffende av Høyre

"Ansatte i Rauma kommune fortjener folkevalgte som tar ufrivillig deltid på alvor"

– Det er noen som ønsker å jobbe deltid, og det er helt greit. Men folk må få valget, mener tillitsvalgte Marit Thorstensen og Kari Randi Hoem. De får støtte fra Per Vidar Kjølmoen  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Ufrivillig deltid er en av de største fattigdomsfellene i Norge, og offentlig sektor er en av verstingene. Dessverre sa kommunestyret nei til å gjøre noe med det. 

Faste, hele stillinger gir folk en lønn de kan leve av, og trygghet i hverdagen. Fast ansatte i hele stillinger er sjeldnere syke, det er mer rom til viktig etter- og videreutdanning, og de blir best kjent med arbeidsplassen og behovene til brukerne. 

Deltidstidsarbeid kan også bli fattigdomsfeller for noen, da det reduserer lønn, pensjon, sykepenger og andre ytelser for den enkelte. 

Statistikk fra KS viser at andelen deltidsansatte i kommunegruppe 11 (som Rauma) er svært høy (KS PAI-register 2018). Hele 68 prosent av alle stillinger er deltidsstillinger. For Helse/pleie/omsorg er andelen hele 77% Det er i tillegg en sterk overvekt av kvinner i disse deltidsstillingene. 

En virksomhet som satser på heltidskultur har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og beholde den. Heltid gjør det lettere å utvikle gode fagmiljøer og å tilby tjenester av god kvalitet. Det er godt dokumentert at heltidskultur og store stillinger har mange positive effekter både for arbeidsgiver, arbeidstakere og ikke minst brukerne. 

Dessuten er det et viktig virkemiddel for å løse rekrutteringsutfordringene som Rauma kommune møter, spesielt i helse- og omsorgssektoren. Arbeiderpartiet og Fagforbundet har lansert kampen mot ufrivillig deltid som det viktigste samarbeidsprosjektet i 2019. 

Noen kommuner, som i Ap-styrte Malvik og Sarpsborg, har klart å fjerne mye ufrivillig deltid i helse- og omsorgssektoren i kommunen, og gi de som ønsker det hele stillinger.

Derfor burde også Rauma øke ambisjonsnivået for en god heltidskultur i kommunen. 

I forrige møte i kommunestyret fremmet Arbeiderpartiet forslag om at: 

1) Kommunestyret i Rauma vedtar en ambisjon om at alle som ønsker å jobbe full tid i Rauma kommune skal få mulighet til det. 

2) Rådmannen får i oppdrag å sette i ned et eget prosjekt for å skape heltidskultur i kommunen med representasjon fra administrasjonen, lokale fagorganisasjoner og folkevalgte. 

3) Forslag til prosjekt om heltidskultur legges fram for politisk behandling i løpet av 2019.

Dessverre ble forslaget stoppet av hele Høyres gruppe, samt fire andre representanter. Det er skuffende. 9. september er det valg. Da kommer det forhåpentligvis inn folk som er villig til å ta de grepene som er nødvendig. Ansatte i Rauma kommune fortjener folkevalgte som tar ufrivillig deltid på alvor.