Leserbrev

Med KrF sitt fritidskort får alle barn være med

"Det skal ikke være slik at det er foreldrene sin lommebok som avgjør om barn får bli med på fritidsaktiviteter."

Rauma Krf har skrevet leserbrev.   Foto: Privat

Leserbrev

Mange barn og unge får ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende fordi familiene ikke har råd.  Det fører til at barn kan bli holdt utenfor viktige, sosiale arenaer der de kan oppleve mestring og samhold.

Tall fra Ungdata viser at over 90 prosent av barn og unge har vært innom organisert idrett gjennom oppveksten. Frafallsprosenten fra idretten er høy. Det viser seg at dobbelt så mange fra høyere sosiale lag deltar i ungdomsidrett, sammenlignet med ungdom som vokser opp med færre ressurser hjemme. Tallene viser en forskjell på hele 56 prosent mot 29 prosent. Økte kostnader ved å delta og familier som ikke har råd, er ofte forklaringen.

Mange foreldre forteller at fritidsaktiviteter er i ferd med å skape et klasseskille, og mange er fortvilt over hvor dyrt det er. Det skal ikke være slik at det er foreldres lommebok som avgjør om barna får være med.

Det kan vi ikke godta. Derfor har KrF fått gjennomslag for at alle barn og unge mellom 6 og 18 år skal få et fritidskort, som kan hjelpe til med å betale for fritidsaktiviteter. KrF vil at kortet skal ha en verdi på minimum kr 2000,-, og at kommunen i tillegg kan øke beløpet på kortet. Rauma KrF ønsker å følge opp denne saken i neste kommunestyreperiode.

Et slikt fritidskort skal være med på å dekke faste, organiserte aktiviteter. Det å delta på organiserte fritidsaktiviteter er nemlig viktig for at alle barn skal få være med og være en del av fellesskapet, bli regnet med og føle seg inkludert.

Å investere i barna er å investere i vår felles framtid. Ved å gi barn tilgang til fritidsaktiviteter, kan flere få blomstre og oppleve mestring. De blir en del av fellesskapet, der de kan bli sett og fulgt opp av trygge voksne. Å være med i fritidsaktiviteter fra tidlig alder er med på å påvirke helse og levealder senere i livet. Å få med barna på idrettsaktiviteter og andre kulturtilbud er viktig her og nå, men også ei investering for framtida.

Med KrF sitt fritidskort gir vi barn og unge et håndslag. Det vil føre til at færre barn føler seg utenfor og flere blir inkludert. Det vil kunne gjøre en forskjell i mange barns liv.