Leserbrev:

Svar til Arbeiderpartiets innlegg angående kunstgressbane på Vågstranda

"Vi mener at Vågstranda fortjener en kunstgressbane til barn og unge, og siden kommunen skal forskuttere tippemidler både på Vågstranda og i Isfjorden har det ingen betydning i forhold til hvilket prosjekt som blir prioritert først."

- Til orientering er Vestnes kommune pliktig til å ta over både gjeld og anlegg den dagen Vågstranda skulle bli en del av Vestnes kommune, skriver ordføreren i dette innlegget.   Foto: Arnt Øyvind Siem

Leserbrev

I Ap sitt leserbrev om kunstgressbane på Vågstranda står det blant annet følgende: «I stedet ender det i et oppslag i Åndalsnes Avis med daværende Sp politiker Ellinor Torsgård Solheim (og Hustad) der de gledesstrålende kunne slå fast at kunstgressprosjektet hadde full politisk støtte».

• Det står ingenting i Åndalsnes Avis om at vi skulle sagt at dette prosjektet hadde full politisk støtte. Dette er hva som sto på trykk i Åndalsnes Avis den 6.11.18: «Begge politikerne (Hustad og Solheim) er enig i at de vil strekke seg langt for å få til dette prosjektet».

• Det stemmer ikke at saka plutselig dukket opp i formannskapsmøte den 5. juni. Saka skulle fremmes i budsjettsaken i desember 2018, men investeringsbudsjettet ble som kjent utsatt. Så tok Ellinor saka opp igjen i formannskapsmøte 8. mai (Der var ikke Kjølmoen til stede). Rådmann anbefalte Solheim å ta opp saken i neste møte, slik at formalitetene omkring grensejustering kunne avklares først.

• Det stemmer ikke at Solheim «klokt nok minnet Hustad om tidligere lovnader». Ellinor Torsgård Solheim og jeg har hatt dialog om saken og andre saker i årevis vi.

Vi mener at Vågstranda fortjener en kunstgressbane til barn og unge, og siden kommunen skal forskuttere tippemidler både på Vågstranda og i Isfjorden har det ingen betydning i forhold til hvilket prosjekt som blir prioritert først.

Til orientering er Vestnes kommune pliktig til å ta over både gjeld og anlegg den dagen Vågstranda skulle bli en del av Vestnes kommune.

Valg av plassering av bane i Isfjorden ble gjort i forrige formannskapsmøte, og 5 millioner kroner ble avsatt. Prosjektet i Isfjorden fortsetter med full styrke!