Leserbrev:

Lytt til familiene!

Rauma Krf har skrevet leserbrev.   Foto: Privat

Leserbrev

Hva er den ideelle ordningen for foreldrepermisjon? Er det mulig å ta hensyn til barnet, likestilling og at ikke foreldre skal tape i arbeidslivet samtidig?

Tredelingen av foreldrepermisjonen har skapt stor debatt og mye engasjement, på tross av at ordningen ble vedtatt av et stort flertall på Stortinget. Det var bare KrF som stemte mot.

Dagens ordning: Ved 100 % permisjon er nå tre måneder forbeholdt mor og tre måneder er forbeholdt far, mens fire måneder kan deles mellom foreldrene. I likhet med et helt foreldreopprør, mener KrF dette er altfor lite fleksibelt, og det tar ikke hensyn til at både barn og familier er forskjellige. Vi vil derfor at familiene skal får styre mer av foreldrepermisjonen selv.

KrF vil reservere 3 uker før fødsel til mor, 10 uker etter fødsel til mor og 10 uker til far. Resten av foreldrepermisjon bør foreldrene selv kunne fordele mellom seg. Med KrFs løsning kan de som velger 80 % lønn velge at mor har permisjon til barnet er omtrent 11 mnd. For noen familier er det viktig for eksempel for å kunne amme lengst mulig.

Vi mener samtidig det er viktig at noen uker er forbeholdt far det første året, fordi fedre er viktige for barna, og vi vil gi familiene et argument mot arbeidsgivere som vil presse fedre til ikke å bruke tid med barna sine.

Styrke, ikke styre foreldrene!  Som KrF-politikere vil vi fremheve foreldrenes rolle i barns liv. Krf er opptatt av å gi småbarnsfamilier valgfrihet, i motsetning til partier som går langt i å styre familienes valg. Vi har tillit til at familiene kan bestemme selv, derfor vil vi styrke, ikke styre familiene. Styrke familiene så de tar det beste valget for barnet, for partneren og for arbeidsplassen sin.

Av samme grunn vil Krf også opprettholde kontantstøtten. Om lag 50 prosent av 2016-kullet mottok kontantstøtte i en eller flere måneder, og vi har nå en regjering som trygger dette valget også i tiden framover. Familier skal få lov til å være stolte av det valget de har gjort, også dersom man har valgt litt utenfor A4. Hvis vi skal ha reell valgfrihet, må folk oppleve respekt for sitt valg.

Krf lokalt i Rauma er opptatt av barns oppvekst og at familier skal ha mulighet til gode ordninger. Rauma har drevet barnehager og skoler med underforbruk i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er en dårlig investering for framtida.

Krf vil stå på for at grunnbemanningen skal være god og for å holde høy kvalitet i barnehagene og skolene våre. Dette er også en forutsetning for kontinuitet, at de ansatte skal trives i arbeidet og oppleve at de har mulighet til å gjøre en god jobb for barn og familiene deres.