"Når det gjelder frisk luft, har vi trukket vinnerloddet"

Torbjørn Rødstøl 

Leserbrev

Det nærmer seg raskt Verdens Miljødag. Årets tema er svært stort, men veldig viktig: Luftforurensing!

Verdens miljødag ble stiftet av FN i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. I over 30 år har lokale lag av Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen markert dagen.

I forbindelse med årets Miljødag har vertslandet Kina satt luftkvalitet på agendaen.

Hvert år vil omtrent 7 millioner mennesker dø av forurenset luft og dårlig luftkvalitet. 4 millioner av disse menneskene befinner seg i Stillehavsregionen. Selv har Kina store utfordringer når det gjelder luftkvalitet, og satser stort på en stadig økende grønn energisektor. Med Verdens Miljødag 2019 ønsker man å oppfordre verdens ledere, regjeringer, industri, lokalsamfunn og individer til å komme sammen og utforske fornybare energiløsninger og grønn teknologi. Slik kan vi være med på å forbedre luftkvaliteten i byer og regioner over hele verden.

Rauma Senterparti har i år valgt å markere dagen med en tur til Bøstølen. Også når det gjelder frisk luft har vi i vår del av verden trukket vinnerloddet, og Bøstølen kan tilby frisk fjelluft krydret med dufter fra en gryende vår.

Magnhild Vik, Sps førstekandidat i Rauma er vertskap, og tar i mot oss på stølen. Her vil vi få omvisning og informasjon om tradisjoner, stølen og omgivelsene.

Det vil bli mer orientering om verdens miljødag, samt at vi samler inn penger i samarbeid med Utviklingsfondet. Det ser i år ut til å bli et prosjektsamarbeid i Nepal.

Arrangemetet er åpent for alle som har lyst. Det blir servert smaksprøver av tradisjonsmat. Det blir salg av rømmegrøt og kaffe der overskuddet går til prosjektet i Nepal. Det er muligheter for grilling for den som ønsker det.