Leserbrev:

Hvorfor bare vinke adjø til Vågstranda 1. januar 2021?

Parley Augustsson. 

Leserbrev

Et klart flertall (66%) av 424 innbyggere på Vågstranda (Hjelvik/Våge) står bak et ønske om å forlate Rauma som kommune og gå over til Vestnes.

Et flertall i formannskapet har i en høringsuttalelse 03.05.19 sagt at de tilrår dette. Blir vedtaket i kommunestyret den 23. mai det samme, går saken til departementet for endelig avgjørelse.

Kommunestyret bør etter min mening utsette høringsuttalelsen til det nye kommunestyret er konstituert i oktober.

Bakgrunn: Det synes klart at all den usikkerhet som har bygget seg opp i løpet av de siste 8–10 år, har forårsaket at befolkningen på Vågstranda har mistet tilliten til det nåværende politiske styre i Rauma.

Jeg tror at den berørte befolkningen på Vågstranda vil være villig til å vurdere på nytt en utskillelse hvis de får visse garantier/innrømmelser, og vil derfor foreslå følgende som et nyvalgt kommunestyre bør legge til grunn:

Hvis Vågstrandas innbyggere trekker søknaden om overgang til Vestnes kommune, vil Rauma kommune foreslå:

  • Beboerne i det aktuelle området slipper eiendomsskatt så lenge de må betale bompenger i Vågstrandtunnelen
  • Vågstranda grunnskole vil forbli kommunal skole så lenge foreldre med barn der, ønsker det. Skolen vil gjennomgå en opprustning. Alternativt vil kommunen godkjenne en friskole
  • Måndalen vil få ny skole for elever også fra Vågstranda som skal til ungdomsskolen
  • Rauma kommune vil bidra til etablering av kunstgressbane
  • Rauma kommune vil etablere et nytt byggefelt på Vågstranda for bygging av selveierboliger og utleieboliger i regi av Rauma Boliger. Vågstranda vil bli det mest interessante område i Rauma i fremtiden med hensyn til pendling til arbeidssted

Går søknaden til behandling i departementet og blir avslått, er det for sent å forhandle om på få bli. Og er gresset så grønt på den andre siden? Blant annet har Vestnes 4 promille eiendomsskatt.

Utsett saken til første møte i det nye kommunestyret. Vår samfunnsplan for 2019–2030 har som ett av tre mål: 200 flere innbyggere. Da tar det seg veldig dårlig ut å starte med å miste 424 allerede i starten!