Debattinnlegg:

Nei til nytt bompengeprosjekt

"Jeg har grunnet mye på denne saka, og har kommet fram til at Statens vegvesen må se på et alternativ som ikke har vært belyst enda. Nemlig å utrede miljøtiltak på eksisterende veg"

Ellinor Torsgard Solheim. 

Leserbrev

Det er ofte og mye i media om dagen angående bompenger. Bomringene popper opp som paddehatter over alt. Men bak et hvert slikt prosjekt så ligg lokale vedtak i botn. De som bare skylder på den sittende regjering, eller den forrige, må snarest tenk seg om.

Det er da ikke slik at regjeringa finner på bompengeprosjektene selv. Det begynner bestandig med et lokalt initiativ for å få fortgang på utbygging av ei vegstrekning som ikke har blitt prioritert inn i Norsk Transport plan.

Lokale politikere må ta stilling til om de vil gå for bompenger eller ikke. Hvis en stemmer nei til dette så får en høre at da kommer ikke denne strekningen til å bli prioritert med det første. Hvis en stemmer ja til bompenger, så går saka sin gang og ender opp i en stortingsproposisjon som mest sannsynlig blir vedtatt i Stortinget.

Og da er det jo klart det ender opp som et positivt vedtak fra den kanten. Stortingspolitikere setter seg jo ikke over lokale vedtak hvis dette er gjennomførbart.

Kanskje det har vært for mange vegprosjekter som på død og liv har blitt satt ut i livet, i og med at vi ser et nasjonalt opprør angående bompenger. Det er nå etablert et nytt politisk parti mot bompenger. Som for tiden får ganske stor oppslutning.

Her lokalt har vi saka ang. Veblungsnes som vi må ta stilling til. Etter ei foreløpig utredning fra Statens vegvesen så har de skissert to alternativ.

Lang miljøtunnel med en prislapp på ca. 400 millioner. Eller ei løsning uten tunell med vegen oppe i dagen, til ca. 200 millioner. Statens vegvesen har 40 millioner kroner som deikan bruke på dette prosjektet, resten må bli bompenger.

Prislappen på den lange miljøtunellen er på 400 mill. Det sier seg jo selv at det ikke går eller er tilrådelig på flere måter. Men er det tilrådelig å se nærmere på det alternativet med veg oppe i dagen?

Nei, ikke etter mitt syn. Da flytter du bare problemet over på andre beboere på Veblungsnes. Den vegen som er operativ i dag blir jo der uansett om vi får en veg til. Så slik sett blir de totale boforholdene enda dårligere på Veblungsnes enn i dag.

Og uansett får vi et problem med bompenger. Og ja, jeg skriver at det er et problem. For de som må punge ut mange tusen kroner per år for å komme seg på jobb, fritidsaktiviter, etc. så er det et problem. I hvert fall hvis en må passere flere slike bommer på ei forholdsvis kort strekning.

Foreløpig gjorde formannskapet et vedtak der vi ikke gikk for noen av alternativene, og vi ba om ei befaring med Vegvesenet og at de måtte komme opp med andre alternativer.

Jeg har grunnet mye på denne saka, og har kommet fram til at Statens vegvesen må se på et alternativ som ikke har vært belyst enda. Nemlig å utrede miljøtiltak på eksisterende veg. Vi har «gratis» 40 millioner som kan bli brukt til dette.

I Tresfjorden ble det brukt ca. 20 millioner kroner til slike tiltak.Her er det snakk om dobbelt så mye penger, og det på en mye kortere strekning. Er vel snakk om en liten km, kortere enn det også kanskje.

I Gjemnes kommune gjennom Batnfjorden sentrum er det miljøgate med nedsatt hastighet, støysikring, etc. Det kunne blitt et alternativ på Veblungsnes også. Det fins mange gode løsninger for myke trafikanter som skal krysse vegen, over- eller underganger som sikkert Vegvesenet har utført andre steder.

Parkering i forbindelse med Grytten kirke kan en sikkert løse på samme sida som kirka ligger, så en slipper kryssing av vegen. Personlig er jeg veldig tilhenger av at vi finner en løsning som hensyntar de mjuke trafikantene, samt støyproblematikken.

At vi som bilister må ned i 30 eller 40 km/t på en så kort strekning har ingen ting å si. Det må også være i alles interesse at vi ikke gjør vedtak som ved neste korsveg genererer bompenger på Veblungsnes. Det tror jeg at jeg har så mye erfaring med, at jeg kan si er veldig uheldig både i forhold til privatøkonomien, uheldig i forhold til handelsstanden, og uheldig i forhold til den aktiviteten en familie kan ha på fritida si.

Har full forståelse for beboere som ønsker ny veg. Men vi som politikere må tenke på alle som bor på Veblungsnes, og på alle som eventuelt må betale bompenger. Jeg stemmer kun for det jeg har skissert her: Å bruke de 40 millionene vi har. Altså nei til et nytt bompengeprosjekt.