Debatt

Utvannet forslag fra rådmannen om «kok-server»

"AKTIV-frivillig henstiller til de folkevalgte å ta en ekstra prat med helsefagarbeidere, pårørende, pasienter og andre velgere for å lodde stemningen"

Håvard Vold og Solveig Ulseth Vold foran Voll omsorgssenter, som nå er revet og erstattes av nye omsorgsboliger.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Den 8. mai skal formannskapet debattere «Vurdering av andre driftsformer ved kjøkkenet», hvor saken dreier seg om hel eller delvis erstatning av bespisningsformen «kok-kjøl» med «kok-server» på helsehuset og Måndalen Omsorgssenter. Den 8. mai er jo også frigjøringsdagen hvor vi ærer de som kom før oss og bygde opp landet etter krigen.

En arbeidsgruppe bestående av ansatte, men ikke pasienter/pårørende ble benyttet av rådmannen både for evaluering av «kok-kjøl» og vurdering av å endre til «kok-server».

Både for Helsehuset og Måndalen Omsorgssenter ønsket flertallet i denne gruppen minst 5 dager, helst 7 dager, «kok-server» bespisning.

Rådmannen innstiller at «kok-server» prinsippet innføres ved Helsehuset alene, 5 dager i uken fra september, med evaluering etter ett år.

I saksopplysninger hevder rådmannen at «beboerne ved Måndalen Omsorgssenter bor i et bokollektiv, det er ikke en institusjon og således er det hjemmeboende». Hjemmeboende, i følge en enkel brukerundersøkelse foretrekker «kok-kjøl» og derved er Måndalen Omsorgssenter ikke vurdert for tilbringelse av varm mat fra et sentralkjøkken.

Vi mener at rådmannen er feilorientert om statusen til beboerne ved Måndalen Omsorgssenter. Dette er et heldøgnsbemannet bokollektiv med tilbud om servering av alle måltider. De som får tilbud om denne boformen er for hjelpetrengende til å bo hjemme, men for friske for sykehjem. Dette tilsvarer fjerde trinn på omsorgstrappa i figur 4 av SINTEFs Konseptrapport for Helsehus i Rauma kommune, 2014-11-15. De hjemmeboende er på tredje trinn i denne omsorgstrappa.

De som ser på tegningene til Måndalen Omsorgssenter vil også forstå at tilgang til kjøkken så pasienter kan varme opp nedkjølt mat etter selvvalgt tidsplan er uforenlig med tilbudet om servering av alle måltider. Man kan bare forestille seg kaoset når de fleste av beboerne er avhenging av rullator eller rullestol. At rådmannen mener at det er viktig at beboerne har «frihet å velge når de selv kan spise sine måltider med kok-kjøl» finner vi i AKTIV-frivillig som en misforståelse av hva heldøgnsbemannet bokollektiv er, både definisjonsmessig, og av hva institusjonen blir bygget, utrustet og bemannet for.

Vi vil også adressere den enkle brukerundersøkelsen som var en del av grunnlaget for kommunens innstilling i saken.

Undersøkelser blant pasienter i institusjon gir en varierende tilbakemelding om kok/kjøl fra begeistring til skuffelse.

Tilbakemeldingen fra hjemmeboende er slik at nesten alle foretrekker kok/kjøl.

Vi i Aktiv-frivillig stiller spørsmålstegn ved påliteligheten til disse brukerundersøkelsene med henvisning til Runar Finvåg, pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal, som skriver i et innlegg i Sunnmørsposten den 10 februar i år at

«Pasient- og brukerombudet vet at det generelt er en betydelig klagefrykt blant pasienter og pårørende, og mange tør ikke si fra hvis de opplever at tjenestene ikke er bra nok. Frykten for at klage og kritikk kan føre til sanksjoner og dårlig samarbeidsklima, setter ofte en stopper for å klage. I tillegg ser mange at personell som er på vakt har det svært hektisk og gjør sitt aller beste – og vil ikke bry disse hjelperne med enda mer belastning enn hva de allerede står i.»

AKTIV-frivillig henstiller til de folkevalgte å ta en ekstra prat med helsefagarbeidere, pårørende, pasienter og andre velgere for å lodde stemningen. Dette er jo sikkert et godt råd generelt i valgkamptider.