Debattinnlegg:

Jeg var i min forklaring unøyaktig med fakta. Beklager.

Renate Soleim, gruppeleder i Høyre.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leserbrev

Jeg viser til replikk i Åndalsnes Avis fra de ansatte på Vågstranda skole 11. april. Innlegget i avisen retter seg mot min replikk på kommunestyremøtet 4. april, der jeg argumenterte for min interpellasjon om å gjøre et formelt vedtak om nedleggelse av Vågstranda skole fra august 2020.


Lærarar tar til motmæle:

Usant om Vågstranda skule

"At ein politikar kjem med slike usanne påstandar i det offentlege rom, går på yrkesstoltheita laus."


I min replikk på kommunestyremøtet var jeg i min forklaring unøyaktig med fakta. Jeg sa at det er vanskelig å rekruttere lærere til små fagmiljøer, og i den forbindelse brukte jeg Vågstranda skole som eksempel. Det ble uheldig, da det ikke er eller har vært vanskelig å rekruttere lærere til Vågstranda skole på mange år. Det er heller ikke tilfelle at Vågstranda skole mangler kvalifiserte lærere, da skolen på Vågstranda har kvalifiserte lærere i samtlige fag. Dette beklager jeg, og det har ikke vært meningen at det skulle tolkes slik.

Har også beklaget dette direkte til Mariann Kormeset Reistad etter utallige meldinger, og trodde saken var over.


Fikk nei til å behandle nedlegging av Vågstranda skole

Renate Soleim (H) la fram en interpellasjon i kommunestyret torsdag, der hun ville ha vedtatt en endelig nedlegging av Vågstranda skole i 2020.


Det jeg som politiker mener, er at alle skolene i Rauma kommune skal ha kvalifiserte lærere. Det er for små utkantkommuner i distriktene, som feks. Rauma kommune, vanskelig å rekruttere nok kvalifiserte lærere hvert år. Dette har skolesjef bekreftet til meg. Dette var altså ment på et generelt grunnlag.

Administrasjonen i Rauma har akkurat nå lyst ut ledige lærerstillinger, og i Rauma kommune går søkermassen ned slik det også gjør i andre utkantkommuner. Vi konkurrerer med de større byene rundt omkring oss. Derfor blir det for Rauma kommune viktig at vi har robuste og attraktive skoler, der både lærere og ansatte trives. På Vågstranda skole, og på de andre skolene i kommunen, har vi ansatte som trives i jobben sin, og samtlige lærere og assistenter gjør en fantastisk jobb for barna våre, det aller kjæreste vi har.

Hovedargumentet mitt for nedleggelse av Vågstranda skole er at elevtallet går ned. Til høsten er det 28 barn som starter ved skolen, og i 2020 er det nede i 24 barn. Som skoleeier ønsker jeg at elevene skal ha et godt og variert læringsmiljø, der barna kan ha mange klassekamerater og venner. Vi ønsker at skolene i Rauma er rustet for de utfordringene vi står overfor i fremtiden, der både elevtallet går ned og antall utdannede lærere blir færre.