Debattinnlegg

Økt bemanning i små barnehager

"I Rauma er det Innfjorden Barnehage, Måndalen Barnehage, Åfarnes Barnehage og Eidsbygda Barnehage som får tildelt midler."

Måndalen barnehage er en av de som får penger.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Rauma Kommune får nå et tilskudd på kr 930.232,- til å øke bemanningen i barnehagene.

Våren 2018 vedtok Stortinget at det innføres et krav til minimumsbemanning i barnehagene fra august 2018.

-Barnehagen er en trygg omsorgsarena med gode fang å krype opp i, i tillegg er det også en arena for læring gjennom lek. Det viktigste for god kvalitet i barnehagen er, nok trygge voksne. Derfor er vi glade for at Rauma Kommune har fått disse overføringer på kr 930.232,- til flere ansatte i barnehagene.

I Rauma er det Innfjorden Barnehage, Måndalen Barnehage, Åfarnes Barnehage og Eidsbygda Barnehage som får tildelt midler.

- Regjeringen har strammet inn i kravet til antall barnehagelærere og innført et minstekrav til antall bemanning i barnehagene. Dette er bra for barna, men kan være vanskelig for de minste barnehagene å få til. Derfor får de ekstra midler også i år for å oppfylle disse kravene.

- Nesten alle barn går idag i barnehage. For mange er barnehagen det første møtet med bokstaver , tall, språk og ikke minst lek og samspill med andre barn. Derfor er det så viktig at barnehagetilbudet er godt.

- Vi har innført en rammeplan som stiller store krav til hva barna skal få av pedagogisk tilbud og hvordan barnehagen skal følge opp hvert enkelt barn. Sammen med krav til antall barnehagelærere, bemanning og en satsing på kompetanse vil dette gi et løft for kvalitetene i barnehagene.

Renate Soleim. Gruppeleder, Høyre.

Ronny Antonsen. Gruppeleder, Fremskrittspartiet.

Arne Hop. Gruppeleder, Kristelig Folkeparti.

Arne Steffen Lillehagen. Gruppeleder, Venstre.