Debattinnlegg:

– Gi til mennesker i nød

Alle menighetene i Møre bispedømme gjør seg klar for årets fasteaksjon fra 7. - 9. april.

Mørebiskop Ingeborg Midttømme.   Foto: Tormod Lien

Leserbrev

Ingeborg Midttømme, biskop i Møre bispedømme

Det nærmer seg påske. I mer enn 50 år har det vært tid for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Tid for å gi en håndsrekning til mennesker i nød. Tid for å bidra til grunnleggende, bedre levekår for flere. Og det som er inspirerende, er at det nytter.

Halve jordas befolkning bor i dag i områder som er utsatt for vannmangel. FN anslår at vannmangelen om drøyt 30 år vil ramme fem milliarder mennesker. Urent vann dreper flere mennesker enn det krig gjør, men det er fullt mulig å redusere dødstallene dramatisk.

Fokus for Fasteaksjonen 2019 er fortsatt arbeid med å gi mennesker rent drikkevann og trygge sanitærforhold i tørke- flom- eller krigsutsatte områder omkring i verden. Millioner av mennesker har kun tilgang til en vannkvalitet de blir syke av å drikke. Vi har sett TV-bildene.

Kirkens Nødhjelp har gjennom mange år opparbeidet en spesialkompetanse med å utvikle lokale løsninger for bygging av brønner, vannpumper, renseanlegg og sanitære løsninger. For å gjøre mennesker i stand til å takle tørkeperioder eller flomperioder, og for å unngå de verste konsekvensene av nye kriser og naturkatastrofer.

Det arbeidet fortsetter blant annet i land som Somalia, Afghanistan, Tanzania og Sør-Sudan. For å lykkes, trenger vi den uvurderlige støtten vi hvert år får fra folk over hele landet i forbindelse med Fasteaksjonen. I 2017 sikret vi sammen med Kirkens Nødhjelp tilgang til rent vann for mer enn 2.8 millioner mennesker. Mye av dette fikk vi til takket være den folkelige mobiliseringen i Fasteaksjonen.

Naturkatastrofer og klimaendringer gjør vondt verre i de områdene som ikke har tilgang til rent og trygt drikkevann. I 2011 døde mer enn en kvart million somaliere i den verste tørkekatastrofen i landet på flere tiår. For fjerde året på rad opplever Somalia igjen tørke og sult.

Med iherdig innsats fra verdenssamfunnet og organisasjoner som Kirkens Nødhjelp har vi så langt klart å stanse de høye dødstallene, berge liv og gi håp. Det nytter! Fortsatt er 4.6 millioner mennesker avhengig av hjelp, og de vil være det i lang tid framover. Nye langvarige tørkeperioder vil komme.

Vi kan ikke tillate en nye katastrofale dødstall på linje med det som skjedde i 2011. Vi må hjelpe. Vi kan hjelpe. Det er et felles verdigrunnlag for oss alle, at folk i nød skal ha hjelp.

Vann er en forutsetning for alt liv, for alles liv. Vi kan alle bidra til å gi mennesker dette helt nødvendige livsgrunnlaget. Sammen gjør vi en forskjell i millioner av menneskers liv.

Sammen kan vi gjøre verden litt mindre urettferdig. I bibelens salme 106,3 leser vi: «Salige er de som tar vare på retten og alltid fremmer rettferd.»

Vi håper at du vil være med å bidra og ta vel imot bøssebærerne på fasteaksjonsdagene fra 7. til 9. april.