Debattinnlegg:

Vegplanlegging i Romsdalen

Torbjørn Rødstøl: Senterparti-politikeren stiller spørsmål til ordføreren om vegplanlegging på E136 i Romsdalen.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Spørsmål til ordføreren på kommunestyremøte 04.04.19. I enkelte spill for barn er det noe som heter ”rykk tilbake til start”, dersom man er uheldig med et terningkast.

Det er nettopp det vi nå opplever med vegplanleggingen gjennom Romsdalen.

Planer som vi alle trodde var opplest og vedtatt, blir nå forsøkt problematisert, og gamle forkastede alternativer dukker igjen opp av hatten, til stor fortvilelse for beboere som blir sterkt skadelidende ved disse alternativene.

For ca 10 år siden ble planene for Flatmark- Marstein godkjent. Parsellen er svært komplisert, der vei med mange tekniske og sikkerhetsmessige krav skal føres gjennom en trang dal med mange sterke verneinteresser, og naturkvaliteter. Til og med vegvesenet har vernet sine gamle traseer i området. Det var derfor med stor lettelse man for 10 år siden kunne konstatere at offentlige myndigheter og grunneiere hadde klart det kunststykket å kompromisse seg fram til en vegframføring som alle impliserte parter godtok.

Før dette var det eksperimentert med alternativer som krysser jernbanen ved Flatmark i enorme fyllinger på 12 m høyde. Disse ble i tidligere prosesser forkastet til fordel for godkjent trase, langs eksisterende E-136.

Det ser nå ut til at vi på nytt skal starte på en opprivende og komplisert prosess, mot verneinteresser, kulturinteresser, arkeologi og næringsinteresser i forhold til en trase som i forrige prosess ble forkastet. For oss som var til stede på vegvesenets presentasjon på rådhuset 21 mars, konstaterte vi at også vegvesenet presiserte dette som en så stor og tung prosess at ”fylkesmannen personlig” var kontaktet.

Dersom prosessen skal få legitimitet må det her brukes lang tid, tunge verneinteresser må avklares med ankemuligheter helt til departementsnivå. Undersøkelser og utgravinger må gjennomføres og tiden vil rulle.

Er vi på politisk nivå i Rauma bekvem med en slik prosess? For egen del mener jeg at dette er helt unødvendig bruk av tid og ressurser.

Mitt spørsmål til ordføreren blir derfor: Vil ordføreren ta initiativ til en politisk drøfting i forhold til de skisser som er presentert på denne vegtraseen? Hensikten må være, på et tidlig tidspunkt å få avklart om det er en negativ politisk holdning til de nye alternativene som nå er kommet inn fra sidelinjen, i forhold til vedtatt og akseptert trase.

Dersom det er tilfelle kan disse traseene legges bort, og prosjektet kan forseres betydelig tidsmessig. Store utredningskostnader kan spares, og bygging kan komme i gang før avsatte midler igjen forsvinner til andre prosjekter.