Debattinnlegg:

Spørsmål til ordfører

Reidar Brude mener det i forbindelse med planene om utbedring av E136, bær avholdes et ekstra kommunestyremøte.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

I Rauma Kommune er det nå flere veiprosjekt på gang. Først i løypa ligger «Brustaulia», der kommunen allerede har vedtatt reguleringsplanen i tråd med vegvesenets planer.

Strekningen Marstein – Flatmark, og veien forbi Veblungsnes er de to neste prosjektene som kommunen skal vedta en reguleringsplan for.

Tidsskjemaet som vegvesenet har lagt innebærer at disse to planene skal behandlesi kommunestyremøtet i juni. Høringsfristen er satt til 23. april.

På begge disse strekningene har vegvesenet lagt fram forslag til trasevalg som vil få alvorlige konsekvenser for berørte beboere, spesielt på Veblungsnes og Nordre Flatmark.

For at hele kommunestyret skal ha samme informasjon og være like godt opplyst som det formannsskapet er, ang. de forskjellige planer for trasevalg, så bør det avholdes et ekstra kommunestyremøte, hvor vegvesenet legger fram sine planer, og der også de berørte parter får komme med sine synspunkter.

Det er særdeles viktig at disse sakene som kan få så store konsekvenser for mange, får en god og betryggende saksbehandling. En befaring sammen med vegvesenet og berørte parter vil også være nødvendig.

Spørsmålet blir da:

Vil ordføreren, gjerne i samråd med gruppelederne, ta initiativ til et møte som skissert ovenfor.