Debatt

Eiendomsskatten – hvorfor kaste blår i øynene på huseierne i Rauma?

"Pensjonistpartiet vil aldri stemme for samme eller økt eiendomsskatt."

Arne Hoem og Parley Augustsson, Pensjonistpartiet Rauma  Foto: Privat

Leserbrev

Høyre forsøker å fremstå som de som skal redde huseierne i Rauma fra et av landets høyeste skattenivåer når det gjelder eiendomsskatt på privatbolig. Ved hjelp av ekstra utbytte fra Rauma Energi – som har tjent mer enn antatt på de absurde strømprisene innbyggerne i Rauma også har betalt i vinter – skal man for siste halvdel 2019 redusere satsen fra 7 til 6.5 promille.

Så forsøker man fra Høyre å få stakkars lesere til å tro at dette er et løft i riktig retning og unngå å fortelle hva som virkelig hendte fra i 2018 til i 2019. Å snakke om 6.5 promille kontra 7 promille er bare å kaste blår i øynene på oss som bor her. En halv promille er en halv tusende del mens økningen i eiendomsskatten for en bolig med eiendomskattetakst kr. 1.200.000, er kr. 1340. Det tilsvarer en økning på 20.6 %. Hovedgrunnen til dette er selvfølgelig 10% oppjustering av takstene men også at bunnfradraget på kr. 200.000 forblir det samme.

Rauma er en kraftkommune og innbyggene i Rauma må få den fulle fordel av denne ressursen. Vi har som sagt i likhet med andre innbyggere i Norge betalt de skyhøye kraft- og kraftpåslag i månedsvis. Vi som eiere av Rauma Energi har investert nærmere en halv milliard i et nytt kraftverk. Skulle bare mangle at vi ikke fikk nyte gleden av dette også. Vi mener at prinsipielt bør ethvert utbytte gå til å redusere den totale ekstra skattebyrde som eiendomsskatten er, til den er avviklet.

Pensjonistpartiet vil aldri stemme for samme eller økt eiendomsskatt.