Debatt

«Nu går alt så meget bedre»

"La oss trøkke til for Rauma, og heie på hverandre!"

"Det er totalpakken vi kan tilby og hvordan denne passer inn i potensielle innbyggere og besøkendes preferanser, og hva som gjør oss unike og attraktive, som bestemmer tiltrekningskraften vår."  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

For oss som har levd en stund er det fristende å sitere Kåre Willoch, da han på 80-tallet, som landets statsminister, uttalte den legendariske setningen; «Nu går alt så meget bedre».

For det er ikke tvil om at ting i Rauma har hatt stang inn de siste månedene. Regnskapet for Rauma kommune går i balanse, Rauma Energi leverer fantastiske resultater, vi vant helsehussaken i lagmannsretten, Norsk tindesenter får 1 million kr av regjeringen til å utvikle Romsdalseggen, og ikke minst; Rauma opplevde en sterk økning i antall arbeidsplasser i fjor.

Tilgang til arbeidsplasser er det viktigste av alt for et lokalsamfunn. Rauma opplever sterk konkurranse, spesielt fra byene, om å kapre kompetent arbeidskraft. Med den satsingen kommunen har gjort på mange områder de siste årene, er vi bedre skodd for å møte nettopp denne utfordringen.

Innovasjon er nøkkelen

Med åpningen av det nye Innovasjonssenteret vil vi kunne skape enda flere og interessante jobber i framtida, og når vi vet at mange av de som er ungdommer i dag, skal jobbe med noe som ikke eksisterer i dag, så er innovasjonssenteret meget viktig.

Rauma kommune har sammen med flere aktører vært sentral i å få realisert dette senteret. Gjennom kraftfondet har vi bevilget 4 125 000 kroner til innovasjon og forskning i senteret. Vi er offensive og vil fortsette å utvikle kommunen vår. De som ikke tenker utvikling hver dag blir ikke stående på stedet hvil, de rykker tilbake i køen.

Også innenfor reiseliv er det store muligheter for å skape flere arbeidsplasser i framtida. Regjeringens satsing på nasjonale turiststier er ett eksempel der dette vil medføre flere jobber i Rauma innen reiseliv.

SSB sine framskrivinger av folketallet i vår kommune er ikke oppløftende lesing. Derfor blir nøkkelen for et slagkraftig Rauma også i framtida, at vi har flere tanker i hodet samtidig. At vi greier å utvikle oss og skape en enda sterkere innovasjonskultur.

Totalpakken og det unike avgjør

Vi skal levere stabile og gode kommunale tjenester, samtidig som vi må fornye og forbedre oss. Vi skal tydeliggjøre hva det er som gjør Rauma til et interessant samfunn å besøke og bo i. Ingen kommer til Rauma kun fordi vi har et fantastisk drikkevann, gode skoler eller et steike bra avløpssystem. Det er viktig, men det er det mange andre som har.

Det er totalpakken vi kan tilby og hvordan denne passer inn i potensielle innbyggere og besøkendes preferanser, og hva som gjør oss unike og attraktive, som bestemmer tiltrekningskraften vår.

La oss trøkke til for Rauma, og heie på hverandre!