Debattinnlegg:

"Feminisme bør bli en kampsak for langt flere"

Yvonne Wold, SV.  Foto: Evy Kavli

Leserbrev

Vi fortsetter arbeidet med like muligheter for alle, og det gjenstår mange likestillingskamper både lokalt og globalt. Den 8. mars retter vi et ekstra søkelys mot dem, sammen.

Tida er ute for seksuell trakassering, diskriminering, og kulturelle strukturer som holder kvinner nede. Tida er også ute for at menn ikke får være omsorgspersoner for barna sine på lik linje med kvinner, og at folk presses inn i trange kjønnsrollemønstre, og opplever krenkelser.

Krenkelser må vi forebygge der vi kan, også krenkelser knyttet til legning, etnisitet, religion, funksjonsevne eller kjønn.

Likestilling gagner alle. Det innebærer frihet for hver enkelt av oss.

De økende forskjellene i makt og rikdom er direkte kvinnefiendtlige, og handler i stor grad om ukultur; hvordan vi er vant til å tenke om kjønn og å innrette oss politisk.

Det er ikke riktig når kvinner tjener mindre enn menn og er overrepresentert i deltidsstatistikken. Det også er ei utfordring at kvinner og menn ikke er jevnt representert på viktige arenaer.

Når offentlig velferd svekkes rammer det kvinner. Når de store pengene brukes på asfalt og skatteletter, gagner det menn.

Når vi ikke får bukt med seksuell trakassering og vold mot kvinner er det et samfunnsproblem.

Fellesskap, solidaritet og kulturendring er nødvendig for å få bukt med det.

Jeg spurte en gang en partikollega hvorfor akkurat han er feminist. Han sa det handlet om døtrene. At de ikke skal oppleve diskriminering og trakassering, og at de skal ha det samme utgangspunktet som sønnene.

Feminisme bør bli en kampsak for langt flere.

Stadige angrep i kamper vi trodde var tatt en gang for alle må tas i flere runder, og vi må være like flinke til å stå samlet som generasjonene før oss var.

Abortloven, sexkjøpsloven og arbeidsmiljøloven er alle under press.

Med økt bruk av midlertidige ansettelser og lavere organisasjonsgrad står både kvinner og menn svakere til si ifra når maktmisbruk og overgrep skjer på arbeidsplassen. Sammen kan vi stoppe det.

Den 8. mars er en internasjonal dag. Vi har kommet langt i kampen med frihet og likeverd nasjonalt, sammenliknet med mange andre land, men det gir oss ikke rom for å stoppe opp.

Vi har er ansvar, også regionalt og lokalt!