Debatt

Rauma Ap: Vårt politiske årsregnskap

"Her er et utdrag av hva Arbeiderpartiets gruppe har foreslått gjennom 2018"

Gjør opp regnskapet: Per Vidar Kjølmoen, Janne Søvik, David Grøvdal og Eirik Jenssen.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

For Rauma kommune har barnehage i Måndalen, valg av renovasjonsselskap og skolestruktur vært viktige politiske saker i 2018. Vi klarte å kjempe fram bygging av en ny, offentlig barnehage i Måndalen ved idrettsplassen sammen med samarbeidspartnerne våre på rødgrønn side. Ellers har de fleste forslagene våre blitt nedstemt.

Her er et utdrag av hva Arbeiderpartiets gruppe har foreslått gjennom 2018:

 • 13. februar: Foreslo en sak om å styrke vedlikeholdet i kommunen. Nedstemt.
 • 6. mars: Foreslo å styrke Arbeidsmiljøutvalget sin rolle i delegasjonsreglementet. Nedstemt.
 • 6. mars: Foreslo sammen med Sp å innlede forhandlinger med Måndalen Idrettslag om kjøp av tomt til ny barnehage. Nedstemt.
 • 22. mars. Fremmet fellesforslag om å utrede to tomtealternativer for barnehage i Måndalen. Vedtatt.
 • 25. april: Ba om å få opp sak om evaluering og ev. brukerbetaling av Via Ferrata.
 • 25. april og 8. mai: Foreslo at kjøkken på nytt omsorgssenter i Måndalen dimensjoneres slik at det er mulig å produsere mat der. Nedstemt.
 • 25. april og 8. mai: Foreslo at kok-kjøl-prinsippet på helsehuset blir evaluert. Nedstemt.
 • 6. juni og 20. juni: Foreslo å utsette videre investeringer i sentrum. Nedstemt.
 • 6. juni: Foreslo å vurdere ny svømmehall også nært helsehuset. Nedstemt.
 • 28. august: Stemte for å bygge ny barnehage i Måndalen ved idrettsplassen. Flertallet vedtok å utsette saka i formannskapet. Ap og Sp anket vedtaket inn for kommunestyret.
 • 28. august: Foreslo å beholde tilknytningen til NIR. Nedstemt.
 • 28. august: Syntes budet på 50.000 kroner for Rauma sjukeheim var for lavt og foreslo ny utlysning. Nedstemt.
 • 12. september: Fikk flertall for fellesforslag om å bygge ny offentlig barnehage i Måndalen ved idrettsplassen.
 • 12. september: Fikk flertall for å støtte landslinje i bratt friluftsliv ved RVS.
 • 12. september: Foreslo å avslutte spørreundersøkelsen om ungdomsskoler. Nedstemt.
 • 2. oktober: Foreslo å øke prisen på salg av areal ved Rauma sjukeheim til privat investor fra 25 til 50 kroner per kvadratmeter. Nedstemt.
 • 30. oktober og 13. november: Foreslo å stoppe rådmannens forslag om å stramme inn muligheter for mindretallsanker. Nedstemt.
 • 30. oktober: Fikk flertall for forslag om støtte til hydrogenpilot på Raumabanen.
 • 13. november: Foreslo at Rauma kommune skal beholde tilknytningen til NIR. Nedstemt.
 • 13. november: Fikk flertall for følgende vedtak om brukerundersøkelsen om u-skoler: «Brukarundersøkelsen, med sine feil og manglar, tas til orientering med konklusjonen: det er sterk skepsis til samanslåing av ungdomsskulane i kommunen blant alle brukargruppene som deltok i undersøkelsen.»
 • 13. november: Stilte spørsmål om gangveg langs Hatlenvegen.
 • 13. november: Fikk flertall for interpellasjon med støtte til å opprette klasse VG2 kjøretøy ved RVS.
 • 13. desember. Foreslo følgende føringer for budsjett og økonomiplan: 1) Måndalen barnehage bygges i tråd med vedtak i kommunestyret fra september 2018. 2) Vågstranda skole legges ikke ned i 2019, i tråd med skolekompromisset fra 2017. 3) Planlegging av Måndalen skole og Leiktun barnehage fortsetter. Tidspunkt for bygging avklares i forbindelse med budsjettprosessen i 2019. 4) Ingen privatisering av flere offentlige arbeidsplasser. Alt ble nedstemt.

For Arbeiderpartiet vil det også i 2019 være en prioritert oppgave å føre en forutsigbar og samlende politikk. Samtidig vil det bli viktig å sørge for gode kommunale tjenester og holde trykket oppe på utvikling av kommunen, sjøl om kommuneøkonomien er svært krevende.

9. september 2019 er det valg. Vårt mål er å være minst like aktive som vi har vært, komme til makta og gjennomføre politikken vår for mer samarbeid og mer samhold i Rauma.