Debatt

Forsvarsbudsjettet må økes mer

Vedtatt resolusjon fra Romsdal forsvarsforening.

Dette bildet ble tatt da Sjøheimevernets områder på Sunnmøre og Nordmøre ble takket av med en høgtidelig seremoni på Setnesmoen i 2017.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Romsdal Forsvarsforening vil på det sterkeste oppfordre Regjeringen og Forsvarsdepartementet om å arbeide hardt for at bevilgningene til Forsvaret skjer i samsvar med vedtak på NATOs møte i Wales den 3.-4.september 2014, som er å bidra med 2 % av BNP (brutto nasjonalprodukt) for de 29 medlemslandene i NATO. I dag ligger bevilgningene på om lag 1,6 % i Norge og det er for lavt i forhold til målet for NATO som Norge har vært med og støttet.

Romsdal Forsvarsforening er også opptatt av at Forsvarets soldater blir trent og øvd på å ivareta vårt lands interesser ved en situasjon der det er behov for å forsvare oss.

Vi er uroa når forsvarssjefen sier at vi har et for lite forsvar i Norge. Likeledes blir vi overrasket å høre i pressen at vi ikke har soldater å sette inn i en eventuell krig. Våre soldater i forbindelse med Trident Juncture 2018 ble brukt til å ta imot allierte soldater som kom til Norge i forbindelse med NATO øvelsen og vi hadde ingen til å gå i «krigen». Dette bekymrer oss i forsvarsforeningen.

Dette sendes til Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet og Norges forsvarsforening.