Kronikk

"Vi har å erfart at tilrettelegging av dialog kan hjelpe flere til å løse en konflikt"

To politistudenter har hospitert hos Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal.

Konfliktene som løses og jobbes med i Konfliktrådet er variert. Illustrasjonsfoto.   Foto: Konfliktrådet.

Maria Strømsheim har hospitert hos Konfliktrådet.  Foto: Konfliktrådet

Leserbrev

Ønsker du et svar på hvorfor du har blitt utsatt for en hendelse? Eller har du et ønske om en bedre hverdag? Konfliktrådet tar i mot alle konflikter.

Vi er to politistudenter som har hospitert hos Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal i tre uker. Etter å ha hospitert hos Konfliktrådet har vi erfart at det er flere som ikke kjenner til mulighetene som tilbys. Vi har også erfart at tilrettelegging av dialog kan hjelpe flere til å løse en konflikt, om det er store eller små. For at Konfliktrådet kan mekle din sak er det avgjørende at begge parter erkjenner at de står overfor et problem og at begge frivillig ønsker å finne en løsning. For å ufarliggjøre å ta kontakt med Konfliktrådet ønsker vi å gjør deg kjent med hvordan de tilrettelegger og gjennomfører møter.

Hva er Konfliktrådet?

I dag har Nordmøre og Romsdal ni meklere som holder til over hele distriktet. I løpet av året skal tre nye kandidater gjennomgå en nasjonal mekleropplæring. Meklerne har et aldersspenn fra 35 til 71 år, og har et genuint ønske om å være til hjelp for andre. De fleste meklerne er i full jobb ved siden av sitt frivillige verv i Konfliktrådet. De jobber med HMS-senter, hjemmesykepleien, NAV, selvstendig næringsdrivende, kaptein, leder i offentlig instans og lærer, mens andre er pensjonister.

Møtene blir holdt på et upartisk sted, som rådhuset i Molde og Kristiansund. Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og frivillig. Fra Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal mottar en sak, skal den behandles innen to til tre uker.

Formøte

Mekleren holder alltid et formøte med deg før selve møte. Formøtet er til for å bli bedre kjent, samt informere om hvordan møtet med den andre parten vil foregå. Det vil være mulighet for å stille og forberede spørsmålene som du ønsker svar på under møte. I noen saker vil Konfliktrådet foreslå at flere enn bare de som er direkte involvert, møter. Det blir også vurdert om andre hjelpeinstanser skal delta i møtet, etter partenes behov. Ønsker du å ha med en støtteperson vil det avklares i formøte. Det vil ikke være mulighet for å ha med seg en advokat. Er du under 18 år har også foreldre og verger rett til å være til stede, de skal også underskrive en eventuell avtale.

Husk at det er frivillig å møte i Konfliktrådet. Det vil si at du har rett til å trekke deg både før og under møtet. Dersom saken har kommet fra politiet, vil den i så fall bli sendt tilbake med beskjed om at saken ikke er løst.

Snakk sammen

Mekling skiller seg fra konfliktløsning i domstolene hvor det ofte handler om å få rett og vinne over den andre parten. I møtet er det fokus på dialog. Slik at du i større grad får innsikt i handlingene, synspunkter, følelser og påvirker løsningen i din egen sak.

Mekleren sin oppgave er å tilrettelegge for denne dialogen. De skal også opptre upartisk slik at du og den andre parten blir ivaretatt. Mekleren skal veilede dere gjennom fortiden, nåtiden, men også hvordan dere ønsker det i framtiden. Det skal være med på å bearbeide den vonde opplevelsen.

Det er stor variasjon i hvordan du og de andre ønsker det i framtiden. Det er dere som har innflytelse på løsningen. For noen er det greit å få avklart at man ikke skal si hei til hverandre om man møtes på butikken, mens andre kan finne tilbake til et gammelt vennskap.

Bedre hverdag

Erfaringer viser at etter vonde hendelser kan det å møte hverandre under trygge rammer og med hjelp fra meklere, gjør det lettere å få bearbeidet hendelsen og for å legge den bak seg. Det fokuseres på hvilke konsekvenser hendelsen har hatt for deg, og hva som må til for å gjenopprette skadene som har skjedd. Dette kan være økonomiske erstatninger eller mellommenneskelige forhold. Det foreligger ofte også en redsel for å møte personen etter hendelsen. Å treffes i Konfliktrådet vil hjelpe å overvinne spenningen og redselen.

For den andre parten vil dine følelser og opplevelser knyttet til hendelsen være med på å forebygge nye handlinger. Ønsket er at den andre parten skal ta ansvar for sine handlinger og unnskylde seg. Erfaring viser at den utøvende parten ikke blir innkalt til et nytt møte for samme handling. Dette viser at Konfliktrådet har en forebyggende effekt.

Hvilke konflikter tar Konfliktrådet i mot?

Konfliktrådet har et tett samarbeid med statsadvokaten, kriminalomsorgen, politiet og alle kommunene i Nordmøre og Romsdal. Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile saker. Konfliktrådet jobber også med ungdomsoppfølgning og ungdomsstraff. Dette er strafferettslige reaksjoner som tilpasses unge lovbrytere fra 15 til 18 år.

Det gjør at konfliktene som løses og jobbes med i Konfliktrådet er variert. Det strekker seg fra nabokonflikter til vold og seksualkriminalitet. Alle konflikter enten de er store eller små har plass i Konfliktrådet. Saker Konfliktrådet jobber med er innenfor temaene skadeverk, trusler, økonomiske konflikter, naskeri, innbrudd, krenkelse, narkotika og annen kriminalitet.