Beboere på Veblungsnes om E136 gjennom bygda:

Vegen er en salderingspost

  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Kommunestyret vedtok i 2006 at en overbygget miljøtunnel på omlag 270 meter, skulle være førende for vegvesenet sin planlegging og prosjektering for ny veg gjennom Veblungsnes. Vi håper at de kommunale myndigheter har den samme holdning til prosjektet i dag. I motsatt fall vil vi bli svært skuffet, og kommunens holdning til prosjektet vil bli oppfattet som vingling. Uansett valg av vegalternativ vil ikke det påvirke kommunens økonomi, og derfor håper vi at kommunen fortsatt står bak vedtaket fra 2006.

17. januar ble vi innkalt til møte med vegvesenet der vi ble orientert om et nytt alternativ som de arbeider med. Det medfører at 10 nye hus blir sanert. To hus er blitt revet tidligere. Svært drastisk og som vil forandre hele bolgfeltet. Siden 2006 har flere yngre familier kjøpt hus og renovert disse i den tro at planene som ble vedtatt, vil bli fulgt.

Vi stiller oss svært undrende til at midler fra andre prosjekt skal være med å finansiere veien på Veblungsnes. Hvert prosjekt som skal gjennomføres må ha sin egen finansiering. I motsatt fall blir det svært vanskelig å planlegge, og en kan risikere at vegstrekninger blir stående halvferdig i årevis i påvente av nye midler som blir til overs fra andre prosjekt.

Vi vil ikke at vegen gjennom Veblungsnes skal være en salderingspost, men et eget prosjekt, med de planene som kommunestyret vedtok i 2006.