Debatt

Plast, papir og symbolpolitikk

Sivert Reiten Dahle svarer på forslaget fra Per Vidar Kjølmoen.

Interpellasjonen til Kjølmoen har en god hensikt, men plast er ikke nødvendigvis alltid fienden, sier Sivert Reiten Dahle, Leder av Rauma Høyre.  Foto: Privat

Leserbrev

Problemene Kjølmoen beskriver er reelle, men å kutte ut bruken av plast helt er ikke en del av løsningen. Derimot må kommunen sette i gang miljøtiltak gjennom kildesortering. Behovet for bruken av plast i kommunen er stor, skal vi kutte ut plasten må vi erstatte den med noe – papir. I følge Miljødirektoratet er utslippene knyttet til produksjon av papir mye større enn plast. Videre, mens plast kan resirkuleres og gjøres om til nye produkter, trenger man å hugge trær for å produsere papp og papir. Samtidig vil det å kutte bruken av unødvendig plast være positivt.

Foreslår at Rauma skal bli en plastfri kommune

Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen har kommet med en interpellasjon til kommunestyret tirsdag.


Skal vi klare å kutte utslippene og nå 2030-målene må vi føre en klimapolitikk som faktisk fungerer og er bærekraftig. Kjølmoen sitt forslag er direkte symbolpolitikk som ikke bare har null effekt, men derimot vil øke utslippene. Å tro at man er miljøvennlig betyr ikke nødvendigvis at men er miljøvennlig. Men vi er avhengige av kutte utslippene i kommunen skal vi nå målene vi har satt oss. Tiltak med faktisk virkning kan være å fase ut bruken av fossilbiler i kommunen. Videre må vi satse på bygging av «plusshus» som er klimanøytrale bygginger der bruken av energi og klimavennlige materialer er bærekraftig.

Forsøplingen av plast i havet er et enormt stort globalt problem, som denne regjeringa tar på alvor blant annet ved å legge til rette for strandryddeaksjonene som har engasjert folk i hele 2018. Regjeringen viderefører også ordningen med «Fishing for Litter», der fiskebåter gratis kan levere inn avfall de har fått opp under fiske. Dette initiativet har vært svært vellykket, hvor vi i fylket kan gjøre dette i Ålesund. Framover skal regjeringen stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet.

Interpellasjonen til Kjølmoen har en god hensikt, men plast er ikke nødvendigvis alltid fienden. Framover må kommunen ta mer ansvar for å kutte i utslippene, men da må vi føre en politikk som faktisk virker. Symbolpolitikk som dette ser bra ut på papiret, men dette papiret forurenser fremdeles mer.