Leserbrev:

Skole, skole, skole og litt omsorg

Svarer: Magnhild Vik, gruppeleder Rauma Senterparti, svarer i dette leserbrevet på Renate Soleim (H) sitt innlegg om skole. Bildet er tatt under formannskapsmøtet i november i fjor.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Gruppeleder for Høyre har i et leserinnlegg kommet til den konklusjon at nå må det bli ro i forhold til diskusjonene rundt skole, og vil legge ned Vågstranda skole i 2020.

Vi i Senterpartiet vil også gjerne ha ro, men savner diskusjonen som kan gi oss ro i lang tid framover. Det mangler en helhetlig diskusjon om hvordan vi vil ha det: Struktur på oppvekstsektoren med Barnehage, SFO, Barneskole og Ungdomsskole. Hvordan skal det være i kommunen vår framover? Hva blir konsekvensene av valgene vi tar nå?

For å se litt på hva som har foregått så kan vi ta en liten oppsummering:

l Den 19. august 2011 sier Lars Olav Hustad som ordførerkandidat: Småskolene bør bort. I samme artikkel går det fram at han som kommunepolitiker er mot at Rauma Kommune skal få lavere rammetilskudd pga færre elever i offentlig skole, og han tror ikke at det eksisterer en privat skole i Innfjorden om 10 år.

l 29. november 2013 holder ordføreren pressekonferanse der KrF, FrP, Ap og V forteller om at Innfjorden skal få lov å starte opp med privatskole året etter. Dette ble fulgt opp i desembermøtet samme år, der de nevnte partier hadde inngått forlik om budsjettet to uker før møtet skulle holdes. Hele Høyregruppa, hele Ap- gruppa, 2 av 3 i KrF, 1 av 2 i Venstre og 3 av 4 i FrP stemte for forslaget. Sp var ikke invitert til forhandlinger, men ble jo orientert om forslaget på møtet, men vi la fram vårt eget forslag, der vi ville beholde skolene som de var, men åpnet for privat skoledrift hvis avtalen gikk i orden.

l I 2014 ble det i formannskapet i sak 69/ 14 gjort vedtak om fritt skolevalg. Dette ble ødeleggende for forutsigbarhet med tanke på skole på Vågstranda, i Måndalen og i Innfjorden. Som det blir sagt er det umulig å vite hvor mange elever man skal bygge for, nettopp fordi foreldre og elever har muligheten til fritt å velge skole. I tillegg har vi en privat skole med Montessori-pedagogisk undervisningsgrunnlag på Vikebukt, og slike skoler er ikke bundet av kommunegrenser.

l Da vågstrendingene søkte om å få opprette Rauma Naturskule i 2015 kom det en negativ uttalelse fra kommunen mot etableringen, slik at skolen fikk avslag, på tross av motsatte signaler fra kommunen tidligere: «Under ingen omstendighet bør søknaden om 60 elever ved Rauma Naturskole på Vågstranda imøtekommes.» (Sitat fra kommunens uttalelse til utdanningsdirektoratet)

l I 2016 søkte ALLE elevene fra Vågstranda seg til andre skoler: Alle i 1. trinn til Vike Friskole, 2. – 6. trinn til Innfjorden Friskole og 7. trinn til Måndalen skule. Det lå an til at skoleåret 2016 / 17 var det 40 elever på Vågstranda skole.

l Etter møter med foresatte på Vågstranda der undertegnede og Per Vidar Kjølmoen møtte, ble det i kommunestyret 25. april 2017 ( Sak 33/2017) til slutt et ENSTEMMIG vedtak for fellesforslaget fra Ap, Sp, Sv, og KrF om at driften ved Vågstranda skole skulle videreføres inntil en ny eller renovert skole sto ferdig i Måndalen. Vedtaket forutsatte at foreldrene på Vågstranda skulle støtte opp om den offentlige skolen. Dette lovte foreldrene.

Så fram til nå har det vært ro rundt Vågstranda skole. Foreldre har akseptert vedtaket og forholder seg til det. Vi som satte frem forslaget skulle nok kanskje også sett en annen løsning, men dette vedtaket var et kompromiss som faktisk alle i kommunestyret kunne enes om.

I tillegg var det også gjort et enstemmig vedtak etter forslag fra Sp så sent som 13. desember 2018 i kommunestyret: «Inndekning av underskot skal fortrinnsvis gjerast over 2 år, 2019 og 2020, men dersom dette viser seg å få for store konsekvensar for driftsbudsjett og tjenestetilbud bør vi bruke lengre tid på tilbakebetaling.» (Kulepunkt 3 under punkt 8 i vedtaket i sak 96 / 2018)

Dette punktet gjør at vi kan tillate oss å fordele tilbakebetaling av underskuddet vårt over en lengre periode, og dermed slippe å gjøre så dramatiske kutt som vi ser ut til å måtte gjøre nå. Følgen blir at vi kommer inn på ROBEK- lista, som kan føre til at nye investeringer må godkjennes av fylkesmannen. Uansett kan gode prosjekter erfaringsmessig gjennomføres, selv om man er underlagt kontroll.

Vi må hele tiden prøve å drive så godt, effektivt og økonomisk riktig som mulig, og da kommer det an på hva vi vil prioritere. For det er ikke slik at Måndalen skole automatisk blir fulldelt om elevene fra Vågstranda kommer slik Soleim antyder i sitt innlegg. Klassetallene øker med få elever – fra O til 8, men det er jo ikke sikkert gruppene overstiger 15 elever likevel. Hvis gruppene må deles, løser dette ut flere pedagoger i følge lærernormen, som sier at det skal være 15 elever per gruppe i barneskolen og 20 elever per pedagog i ungdomsskolen. Vår rådmann har tidligere sagt at på grunn av dette er det ingenting å spare på å legge ned Vågstranda skole. I tillegg har vi elevflukt til private skoler som et reelt alternativ.

Det blir ikke uro rundt Vågstranda hvis de vedtakene som allerede er gjort – faktisk enstemmig i kommunestyret - blir respektert. Det har kommet innspill fra FAU på Vågstranda om at de ønsker dialog og informasjon om hva som skjer. Det skulle jo bare mangle.

Så min anbefaling for å få ro rundt skoledebatten, må vi diskutere HELE skoleforløpet – fra barnehage til og med ungdomsskole. Hvordan skal strukturen være? Og ikke minst: Respektere vedtak som er gjort, slik at vi faktisk kan ha en forutsigbarhet for familier som vurderer Rauma som et sted å bo. Små skoler kan være like bra som store, og tatt i betraktning kjøretid til og fra skolen, er det nok mange som heller vil la barna gå på skole der de bor.

Grunnen til at store innsparinger må til nå, er jo overskridelser i forbindelse med helsehuset, og i tillegg kan vi også tape en rettssak som vil gi oss store økonomiske utfordringer. Dette får alvorlige konsekvenser, og er etter mitt syn en situasjon som vi må håndtere, men vi kan ikke rasere tilbud til innbyggere mer enn vi må. Både helse, omsorg og skole er basistjenester vi som kommune skal gi til innbyggerne i Rauma.