Rauma Høyre:

En bærekraftig og fremtidsretta Rauma-skole

Flytting av elever fra Vågstranda til Måndalen er til det beste for barna, skriver Renate Soleim, gruppeleder i Høyre.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leserbrev

Nå er det snart på tide at vi tar inn over oss utviklinga i skolesektoren, der det er foreslått en innsparing på to år på hele 3.480.000,-

Det mener jeg ikke er forsvarlig uten at vi nok en gang tar en titt på skolestrukturen i kommunen vår.

På grunn av det store merforbruket i helse og omsorg, må vi dessverre gjøre grep.

Jeg har full forståelse for at alle kjemper for sin skole. Ikke noe vekker mer følelser i oss enn barn og unge. Og jeg skulle så gjerne sagt at det er forsvarlig å opprettholde skolestrukturen, men det er det dessverre ikke.

Tidligere har kommunestyret gjort vedtak på skolestrukturen for «sørsida», og det er allerede vedtatt i 2017 en nedlegging av Vågstranda skole. En av forutsetningene der var at ny skole skulle stå ferdig i Måndalen før elevene ble flyttet. Da elevtallet i Vågstranda blir betydelig lavere i årene som kommer, er det naturlig å se på skolestrukturen i området, uavhengig av om det står en ny skole klar.

Elevtallet i Vågstranda høsten 2019:

 • Trinn 1: 1 eller 0 elever
 • Trinn 2: 4 elever
 • Trinn 3: 6 elever
 • Trinn 4: 1 elev
 • Trinn 5: 8 elever
 • Trinn 6: 6 elever
 • Trinn 7: 5 elever

31 (30) elever til skolestart 2019, kan bli 30 elever, da et foreldrepar har signalisert flytting av elev til annen skole.

Elevtallet i Vågstranda høsten 2020:

 • Trinn 1: 1 elev
 • Trinn 2: 1 eller 0 elever
 • Trinn 3: 4 elever
 • Trinn 4: 6 elever
 • Trinn 5: 1 elev
 • Trinn 6: 8 elever
 • Trinn 7: 6 elever

27 (26) elever høsten 2020

For å styrke og bygge et sosialt og et solid pedagogisk fagmiljø for barnetrinnet på «sørsida», må en se på strukturendring. Blir det gjennomført kan Måndalen skole være fulldelt og vi får elever på alle klassetrinn. Dette vil ha mange positive ringvirkninger for elevene. Det blir også lettere å rekruttere lærere til et større fagmiljø.

Jeg mener det er på høy tid at vi tør ta et nødvendig grep i skolestrukturen på «sørsida», uavhengig om det er valgår eller ikke, og legge ned Vågstranda skole.

Viser til artikkelen gruppeleder i Ap Per Vidar Kjølmoen hadde i avisa den 5 februar hvor han ville frede Vågstranda skole for å få ro! Det som skaper uro her, er at det gang på gang kommer nye forslag om å frede Vågstranda.

Det vi trenger nå er definitivt ro! Og det får vi når det er gjort en endelig nedleggelse. Mener Ap at det er et forsvarlig læringsmiljø både faglig og sosialt når det kun er 27 elever på hele skolen, og enkelte trinn kun 1–2 elever?

Videre har Ap kritisert Høyre for pengebruken, og at den må begrenses. Da blir det vesentlige spørsmålet: Dersom Ap skal opprettholde Vågstranda, hvor skal de hente pengene fra?

Vi har ansvar for en forsvarlig skole i hele kommunen vår. Vi må alltid ha barnas beste i fokus.

Gjennom god dialog med foreldre på Vågstranda og skolen i Måndalen, mener vi i Høyre at en flytting av elevene høsten 2020 vil være det beste for alle barna, både på Vågstranda og Måndalen.